8 / 9
Zdewastowany kościół w Derżowie
+

© fot. Wiesław Kraszewski