9 / 9
Kaplica cmentarna w Derżowie
+

© fot. Wiesław Kraszewski