1 / 10
OŁTARZ. W każdym kościele powinien być ołtarz stały, jasno i trwale wskazujący na Jezusa Chrystusa, który jest żywym kamieniem; w innych zaś miejscach przeznaczonych do świętych obrzędów może być umieszczony ołtarz przenośny. Ołtarzem stałym nazywamy ołtarz tak zbudowany, że łączy się ściśle z posadzką i nie może być przesunięty; natomiast ołtarz przenośny można przesuwać. OWMR 298.
+

© Jean-Pierre Dalbéra