3 / 10
KROPIELNICA. Naczynie z wodą święconą umieszczone przy wejściu do kościoła. Po wejściu do świątyni wierni zanurzają w niej palce i czynią znak krzyża.
+

© P.RAZZO/CIRIC