4 / 10
CHRZCIELNICA. W pierwszych wiekach miejsce do chrztu (baptysterium) znajdowało się w oddzielnym budynku, dzisiaj najczęściej możemy spotkać chrzcielnice w formie zamkniętych naczyń. Znajduje się w niej woda święcona i przy niej dokonuje się chrztów.
+

© Christophe.Finot I CC BY-SA 3.0