6 / 10
KAZALNICA to ambona znajdująca się przy boku nawy głównej kościoła, z której ksiądz wygłaszał homilię. Była ciekawie przyozdabiana, do dzisiaj możemy je podziwiać w wielu kościołach.
+

© Vassil I CC BY 3.0