8 / 10
MIEJSCE PRZEWODNICZENIA. Krzesło kapłana celebransa winno uwydatniać jego funkcję przewodniczącego zgromadzenia i kierującego modlitwą. Dlatego najodpowiedniejsze dla niego miejsce będzie u szczytu prezbiterium, zwrócone w stronę ludu [...]. Należy unikać wszelkiego podobieństwa do tronu. OWMR 310.
+

© Patrick Gaudin I CC BY 2.0