9 / 10
STALLE. Wysokie drewniane miejsca w prezbiterium, znajdujące się w nawie głównej, zarezerwowane dla duchownych. Były bogato ozdabiane rzeźbiarsko i malarsko. We współczesnych kościołach rzadko spotykane.
+

© MOSSOT I CC BY-SA 3.0