4 / 11
Dogadzacz: kompensacja
Ukrywa swoje słabości i braki, ucieka przed smutkiem w niezdrowe kompensacje: hiperaktywność, narcystyczne przyjemności związane z jedzeniem, piciem, rozrzutnością, seksem (…) – w ten sposób próbuje przekształcić bolesną sytuację w dreszcz przyjemności.
+

© Thomas Mowe/Unsplash | CC0