6 / 11
Lustrzana miłość: identyfikacja i introjekcja
Identyfikacja odgrywa pozytywną rolę u dziecka, które pewnego dnia chce stać się „jak tata”. W innych wypadkach pozbawia człowieka części jego osobowości, gdy identyfikuje się on ze swoim negatywnym obrazem przedstawianym mu przez otoczenie.(…) Ten mechanizm przeszkadza osobowości otworzyć się i rozwijać.
+

© wavebreakmedia - Shutterstock