3 / 5
Cudowny medalik
W 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła rozpowszechniać ten wizerunek na świecie.
+

© Xhienne/Wikipedia | CC BY-SA 3.0