5 / 5
Medalik św. Benedykta
Medalik uosabia w sobie formę duchowości benedyktyńskiej. Dla noszących go ludzi stanowi drogowskaz, w jaki sposób postępować. Z jednej strony przedstawia św. Benedykta, który w prawej dłoni trzyma krzyż, a w lewej księgę zakonu – tzw. „Regułę”. Wokół jego postaci znajduje się prośba o jego wstawiennictwo w chwili śmierci: „Eius in obitu nostro praesentia muni amur” (Niech jego obecność broni nas w chwili śmierci). Natomiast przy postaci Benedykta widnieje napis „Crux Sancti patris Benedicti” (Krzyż świętego ojca Benedykta). Pęknięty kielich, z którego wypełzają wąż oraz kruk, nawiązują do wydarzeń z życia świętego, gdy próbowano go otruć.
+

© Milki~plwiki/Wikipedia | CC BY-SA 4.0