6 / 8
Japońscy buddyści prezentują bardziej beztroskie podejście do śmierci niż chrześcijanie Zachodu.
+

© Japanese Buddhists tended to take a more light-hearted approach to death than the Christian West.