10 / 10
Dominika i Dominik
Św. Dominika (III w.) pochodziła z Nikomedii w Azji Mniejszej i w rzeczywistości miała na imię Kyriaka – od greckiego „kyriake” („należąca do Pana”), bo urodziła się w niedzielę, czyli dzień Pański. Dopiero później, na Zachodzie, „przetłumaczono” jej imię na łacińskie Dominica. Jak wiele świętych z pierwszych wieków, została wydana na tortury i śmierć dlatego, że odmówiła wyjścia za mąż, czym ściągnęła na siebie podejrzenie, że złożyła Chrystusowi ślub czystości. Św. Dominik Guzman (1170- 1221).
+

© Shutterstock