2 / 10
Aleksandra i Aleksander
Greckie imię Aleksander, które spotykamy już w „Iliadzie” Homera, było bardzo popularne w starożytnej Grecji i Rzymie, podobnie jak jego żeński odpowiednik. Nic więc dziwnego, że ks. Henryk Fros i Franciszek Sowa, autorzy książki „Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny” napisali, że święci noszący te imiona „są wprost trudni do zliczenia”. Najbardziej znany Aleksander to biskup egipskiej Aleksandrii (III/IV w.), który jako pierwszy rozpoznał błędy Ariusza, założyciela arianizmu. Natomiast najbardziej znana święta o tym imieniu poniosła śmierć męczeńską w 300 albo 310 r. w dzisiejszej Ankarze po tym, jak odmówiła udziału w procesji z wizerunkami pogańskich bogiń.
+