3 / 10
Joanna i Jan
Imiona Asia i Janek wyglądają tak, jakby nie miały ze sobą nic wspólnego. A jednak pochodzą z tego samego źródła. „Johhanan” znaczy po hebrajsku „Bóg jest łaskawy”. Dwaj Janowie, których dobrze znał Pan Jezus już w czasie swojego ziemskiego życia, to jego kuzyn, św. Jan Chrzciciel, i ukochany uczeń i autor jednej z Ewangelii, św. Jan apostoł. Imię Joanna ma również dwie znane święte patronki – Dziewicę Orleańską (1411 lub 1412-1431) oraz Joannę Berettę Mollę (1922-1962), lekarkę, która zrezygnowała z leczenia, żeby ratować swoje nienarodzone dziecko.
+