4 / 10
Paula (Paulina) i Paweł
Kolejna para imion, których pokrewieństwo nie rzuca się w oczy. Paullus po łacinie znaczy „mały”. Bardzo popularna była żeńska forma –Paula. Silnie zmodyfikowana wersja tego imienia w języku polskim świadczy o tym, że zostało ono wcześnie rozpowszechnione w naszym kraju, zapewne tuż po przyjęciu chrześcijaństwa. Św. Paweł apostoł (ok. 8 r.n.e.-66 lub 67 r.) był najpierw prześladowcą uczniów Jezusa, a po nawróceniu –gorliwym głosicielem Ewangelii. W liturgii jest wspominany razem ze św. Piotrem. Hiszpanka św. Paula Montal (1799- 1889) to założycielka zgromadzenia pijarek, a bł. Paula Gambara Costa (1473- 1515) była włoską tercjarką, oddaną żoną i matką.
+