1/10

Antonina i Antoni

Tosia i Antek to od 20 lat jedne z najpopularniejszych polskich imion. Antoni uplasował się w ubiegłym roku na 1. miejscu, a Antonina na 16. W kalendarzu liturgicznym diecezji w Polsce mamy aż 12 świętych i błogosławionych Antonich. Najbardziej znani z nich to założyciel monastycyzmu św. Antoni opat, zwany Wielkim (żył w III w. w Egipcie); oraz doktor Kościoła św. Antoni z Padwy (1195-1231), chętnie wzywany przez osoby poszukujące zguby. Natomiast patronką dla dziewczynki może być Włoszka bł. Antonia Mesina (1919-1935), która zginęła w wieku 16 lat broniąc czystości.
2/10

Aleksandra i Aleksander

Greckie imię Aleksander, które spotykamy już w „Iliadzie” Homera, było bardzo popularne w starożytnej Grecji i Rzymie, podobnie jak jego żeński odpowiednik. Nic więc dziwnego, że ks. Henryk Fros i Franciszek Sowa, autorzy książki „Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny” napisali, że święci noszący te imiona „są wprost trudni do zliczenia”. Najbardziej znany Aleksander to biskup egipskiej Aleksandrii (III/IV w.), który jako pierwszy rozpoznał błędy Ariusza, założyciela arianizmu. Natomiast najbardziej znana święta o tym imieniu poniosła śmierć męczeńską w 300 albo 310 r. w dzisiejszej Ankarze po tym, jak odmówiła udziału w procesji z wizerunkami pogańskich bogiń.
3/10

Joanna i Jan

Imiona Asia i Janek wyglądają tak, jakby nie miały ze sobą nic wspólnego. A jednak pochodzą z tego samego źródła. „Johhanan” znaczy po hebrajsku „Bóg jest łaskawy”. Dwaj Janowie, których dobrze znał Pan Jezus już w czasie swojego ziemskiego życia, to jego kuzyn, św. Jan Chrzciciel, i ukochany uczeń i autor jednej z Ewangelii, św. Jan apostoł. Imię Joanna ma również dwie znane święte patronki – Dziewicę Orleańską (1411 lub 1412-1431) oraz Joannę Berettę Mollę (1922-1962), lekarkę, która zrezygnowała z leczenia, żeby ratować swoje nienarodzone dziecko.
4/10

Paula (Paulina) i Paweł

Kolejna para imion, których pokrewieństwo nie rzuca się w oczy. Paullus po łacinie znaczy „mały”. Bardzo popularna była żeńska forma –Paula. Silnie zmodyfikowana wersja tego imienia w języku polskim świadczy o tym, że zostało ono wcześnie rozpowszechnione w naszym kraju, zapewne tuż po przyjęciu chrześcijaństwa. Św. Paweł apostoł (ok. 8 r.n.e.-66 lub 67 r.) był najpierw prześladowcą uczniów Jezusa, a po nawróceniu –gorliwym głosicielem Ewangelii. W liturgii jest wspominany razem ze św. Piotrem. Hiszpanka św. Paula Montal (1799- 1889) to założycielka zgromadzenia pijarek, a bł. Paula Gambara Costa (1473- 1515) była włoską tercjarką, oddaną żoną i matką.
5/10

Julia i Julian (Juliusz)

Żeńskie imię Julia wygląda jak źródłosłów imion Juliusz i Julian i jest od nich znacznie popularniejsze (nr 2 w ubiegłorocznym zestawieniu, od lat w ścisłej czołówce), ale wbrew pozorom pochodzi od imienia męskiego – Jul. Znamy liczne święte męczennice Julie z czasów rzymskich, ale o ich życiu nic nie wiemy. Natomiast św. Julia Billiart (1751-1816) była założycielką zgromadzenia sióstr Najświętszej Maryi Panny z Namur oraz opiekunką chorych i sierot. Bł. Julian Antoni Nowowiejski (1858-1941) był biskupem płockim, torturowanym i zamordowanym przez Niemców w obozie w Działdowie; a św. Juliusz – papieżem w IV w.
6/10

Michał i Michalina

Książę aniołów św. Michał archanioł, spowiednik św. Faustyny bł. Michał Sopoćko (1888-1975) i biskup pomocniczy diecezji włocławskiej bł. Michał Kozal (1893-1943), zamordowany w obozie w Dachau  – to tylko trzej z licznych świętych patronów dla Michałów i Michalin. W tym gronie jest też greckokatolicka siostra ze Lwowa Jozafata Michalina Hordaszewska (1869-1919).
7/10

Maksymiliana i Maksymilian

Łaciński Maximilianus to zdrobnienie od Maximusa, spolszczanego przez wieki jako Maksym (od którego z kolei pochodziła Maksyma). Imiona Maksymilian i Maksymiliana spopularyzowały się w Polsce po beatyfikacji franciszkanina o. Kolbego (1894-1941), który oddał życia za współwięźnia w obozie Auschwitz.
8/10

Wiktoria i Wiktor

To łacińskie imię pochodzi od rzeczownika „victor”, czyli „zwycięzca”. W mitologii rzymskiej Wiktoria była uosobieniem zwycięskiej siły Jowisza. Jednym z licznych rzymskich świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa był papież Wiktor I (zmarł w 198 r.). Imię Wiktoria nosiły trzy bardzo ciekawe święte – rzymska męczennica, bł. Wiktoria Díez y Bustos de Molina, zamordowana przez komunistów za wiarę w Jezusa podczas hiszpańskiej wojny domowej i bł. Wiktoria Rasoamanarivo (1848-1894), która pochodziła z rodziny rdzennych władców Madagaskaru.
9/10

Gabriela i Gabriel

Choć Gabriela jest w Polsce znacznie popularniejsza (22. Miejsce w rankingu, tuż za Anną i przed Heleną), nie ma jeszcze swojej oficjalnej żeńskiej patronki. Może Wasza córka będzie więc pierwszą Gabrielą wyniesioną na ołtarze? Św. Gabriel – jeden z trzech archaniołów – zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, a wcześniej ukazał się Zachariaszowi zwiastując poczęcie Jana Chrzciciela. To imię znaczy „mąż Boży” albo „wojownik Boży”.
10/10

Dominika i Dominik

Św. Dominika (III w.) pochodziła z Nikomedii w Azji Mniejszej i w rzeczywistości miała na imię Kyriaka – od greckiego „kyriake” („należąca do Pana”), bo urodziła się w niedzielę, czyli dzień Pański. Dopiero później, na Zachodzie, „przetłumaczono” jej imię na łacińskie Dominica. Jak wiele świętych z pierwszych wieków, została wydana na tortury i śmierć dlatego, że odmówiła wyjścia za mąż, czym ściągnęła na siebie podejrzenie, że złożyła Chrystusowi ślub czystości. Św. Dominik Guzman (1170- 1221).