9 / 12
Madonna z Dzieciątkiem

© fot. Michał Kasprzyk