3 / 13
Papa Krasnal – najważniejszy krasnal, Przewodniczący Wrocławskiej Rady Krasnali, związany z działaniami Pomarańczowej Alternatywy (ul. Świdnicka)
+

© Pnapora/Wikipedia | CC BY-SA 3.0