7 / 13
Syzyfki – dwa krasnale, które usiłowały pomóc w remontach miejskich, z tym że przeszkadzają sobie nawzajem w toczeniu tej samej kuli (ul. Świdnicka)
+

© Jarosław Komar/Wikipedia | CC BY-SA 3.0