8 / 13
Zdarza się też, że zasłużone osobistości Wrocławia otrzymują wyróżnienie w postaci własnego krasnala. Tak się stało z prof. J. Miodkiem, wybitnym językoznawcą – Uniwersytet Wrocławski nie mógł zapomnieć o profesorze, kiedy ten kiedy przeszedł na emeryturę, dlatego przed Instytutem Filologii Polskiej siedzi dziś jego sobowtór, krasnal prof. Miodek.
+

© Pnapora/Wikipedia | CC BY-SA 3.0