2 / 8
Cud eucharystyczny w Lanciano
Naukowa analiza przechowywanego materiału dowiodła, że jest to prawdziwa tkanka ludzkiego serca.
+

© CC