5 / 8
Korporał z Bolseny
Fragmenty korporału z Bolseny, na który spadły krople krwi z hostii, można zobaczyć w katedrze w Orvieto.
+

© Steve Moses|Flickr|CC BY 2.0