7 / 8
Ołtarz, na którym dokonał się cud
Pielgrzymujący mogą zobaczyć ołtarz z bazyliki św. Krystyny w Bolsenie.
+

© Davide Papalini|Wikipedia|CC BY-SA 3.0