8 / 8
Cud eucharystyczny w Chirattakonam (Indie)
Podczas adoracji eucharystycznej na hostii pojawiły się czerwone plamy. Kapłan umieścił hostię w tabernakulum. Po kilku dniach wrócił, by zobaczyć, co się z nią stało. Zobaczył, że plamy uformowały się w wizerunek człowieka z koroną cierniową. Monstrancję z hostią można zobaczyć w kościele.
+

© Sebastian Mathew | YouTube