1 / 12
Kościół i wioska.
+

© Fot. Ks. Wojciech Błaszczyk