12 / 12
Domowy ołtarzyk.
+

© Fot. Ks. Wojciech Błaszczyk