3 / 12
Piękne, choć zaniedbane kościoły.
+

© Fot. Ks. Wojciech Błaszczyk