4 / 12
Oczekiwanie na mszę.
+

© Fot. Ks. Wojciech Błaszczyk