5 / 12
Modlitewne skupienie.
+

© Fot. Ks. Wojciech Błaszczyk