8 / 12
Dym jest znakiem złożonej ofiary.
+

© Fot. Ks. Wojciech Błaszczyk