2 / 5
Najważniejsze dzieło św. Teresy to „Twierdza wewnętrzna”, która mówi, jak prowadzić satysfakcjonujące życie w komunii z Bogiem. Św. Teresa wyobrażała sobie duszę ludzką jako twierdzę składającą się z wielu mieszkań, z których każde reprezentuje krok na drodze do całkowitego zjednoczenia z Bogiem.
+

© Public Domain