5 / 5
Wędrówka po ogrodzie kończy się w siódmym, ostatnim „mieszkaniu” – lesie z bujnymi drzewami, które symbolizują esencję Boga.
+

© Kai Pilger | Unsplash