2 / 7
Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż
św. Hiacynta Marto (10 lat) Hiacynta była siostrą Franciszka i podejmowała pokutę jako wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata. Gdy Matka Boża objawiła się dzieciom, dzielnie znosiła wszelkie przeciwności i nie zrażała się opinią innych ludzi. Przez post i modlitwę uświęciła swoje życie. Panie Jezu z krzyżem na ramionach, naucz mnie mężnego znoszenia wszystkich trudności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
+