7 / 7
Stacja VII: Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
św. Stanisław Kostka (18 lat) Ten polski młodzieniec szybko zrozumiał, że jego powołaniem jest zjednoczenie z Panem Jezusem. Przebył długą drogę z Polski do Wiednia, a następnie do Rzymu, aby zostać zakonnikiem. Poświęcił swoje życie dla Boga i zawsze chciał być jak najbliżej Niego. Jego rówieśnicy już za życia widzieli w nim świętego. Został patronem polskiej młodzieży. Panie Jezu upadający pod krzyżem, naucz mnie wybierania tego, co najlepsze i odrzucania tego, co oddala mnie od Ciebie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
+

© JOŽE POTRPIN | ARHIV DRUŽINE