2 / 8
Stacja IX: Trzeci upadek Pana Jezusa
św. Dominik Savio (15 lat) Dominik postanowił w swoim życiu kierować się zasadami, które podał mu Kościół. Często uczestniczył we mszy świętej i spowiedzi. Za wszelką cenę bronił się przed grzechami, które mogły splamić jego sumienie. Nie wstydził się swojego nabożeństwa do Matki Najświętszej i rzetelnie wypełniał swoje obowiązki. Został patronem ministrantów. Panie Jezu upadający pod krzyżem, naucz mnie walczyć z moimi grzechami i słabościami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
+

© Public domain