3 / 8
Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony
św. Józef Sanchez del Rio (15 lat) Przed śmiercią Józef miał zawołać: „Niech żyje Chrystus Król!”. Przez całe swoje życie nie bał się zła, ale odważnie stawiał mu czoła i bronił swojej wiary. Miłość do Pana Jezusa pokonała w nim strach i przekonała wielu, że wiara potrafi czynić cuda. Przez swoje męczeństwo pokazał, że z Bogiem mogę znieść wszelkie przeciwności. Panie Jezu obnażony z szat, naucz mnie takiej wiary, która nigdy się Ciebie nie zaprze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
+