1 / 7
Segreguj śmieci
Kilka tygodni przed uroczystościami sprzątamy nagrobki naszych bliskich. Zadbajmy o to, by śmieci trafiły do odpowiednich kontenerów. Warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym regionie.
+

© OSEBNI ARHIV