5 / 7
Zrezygnuj z chemii
Detergenty wykorzystywane przez nas na cmentarzu spływają do gleby i przenikają do wód gruntowych. Warto zaopatrzyć się w naturalne środki czyszczące, np. ocet, soda.
+