4 / 12
Bing Crosby
Bing Crosby regularnie uczestniczył w nabożeństwach w kościele w Beverly Hills.
+

© BingCrosbyLegacy | Youtube