9 / 12
Pogrzeb Franka Sinatry w 1998 roku odbył się w kościele pw. Dobrego Pasterza. Msza była sprawowana przez kard. Rogera Mahony’ego.
+

© Facebook - Fair Use