16 / 16
Uwielbienie Trójcy Świętej
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
+

© Dorotheum | Public Domain