8 / 16
Modlitwa po Komunii świętej
Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże! Dziękuję Ci, żeś mnie grzesznego, niegodnego sługę swego, nie dla moich zasług, lecz jedynie z łaski miłosierdzia swego nakarmił najdroższym Ciałem i Krwią Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie zwiększy mej winy, zasługującej na karę, lecz wyjedna mi zbawienne odpuszczenie grzechów. Niech uzbraja mą wiarę, niech służy za tarczę dobrej woli, niech usuwa występki, niech wykorzenia złe żądze i wszelką nieczystość, niech mi przymnaża miłości, cierpliwości, pokory i posłuszeństwa, niech mnie broni skutecznie przeciw zasadzkom nieprzyjaciół - tak jawnych jak skrytych - niech uśmierza zupełnie namiętności duszy i ciała, niech mi da przylgnąć do Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i niech będzie szczęśliwym końcem życia mego. Błagam Cię, abyś mnie, grzesznego na niewypowiedziane gody wprowadzić raczył, gdzie Ty z Synem swoim i z Duchem Świętym dla Twoich wybranych jesteś światłością prawdziwą, zupełnym nasyceniem, weselem wiecznym, radością i szczęściem doskonałym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. [św. Tomasz z Akwinu]
+

© Shutterstock