Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/35

Litania do św. Brata Alberta

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Ojcze ubogich,

Opiekunie bezdomnych,

Bracie odrzuconych,

Orędowniku opuszczonych,

Przyjacielu poszukujących,

Powierniku strapionych,

Żarliwy miłośniku Chrystusa,

Wierny czcicielu Bożej Matki,

Niestrudzony naśladowco św. Franciszka,

Duchowy synu św. Jana od Krzyża,

Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę,

Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna,

Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich,

Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie,

Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom,

Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie,

Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego,

Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo,

Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii,

Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa,

Bracie Albercie, ubogi dla ubogich,

Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka,

Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych,

Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych,

Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi,

Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić,

Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności,

Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie,

Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty,

Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu,

Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, św. Bracie Albercie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 
2/35

Modlitwa o zachowanie Bożych przykazań

Łaskawy Boże, Zbawicielu wszystkich ludzi,
Ty w swej świętej dobroci sprawiłeś,
że ks. Jerzy Popiełuszko, Twój wierny sługa, kapłan,
gorliwie głosił Królestwo Boże,
królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju,
aż do męczeńskiej śmierci.

Spraw, abyśmy wpatrując się w jego apostolski zapał,
rozpromieniali się miłością ku Tobie
i z gorliwością zachowywali Boże przykazania
oraz abyśmy dostąpili chwały wiecznej w Twoim Królestwie,
gdzie żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym,
przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 
3/35

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.

Amen.
4/35

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Aniołów

Boże, który Najświętszą Dziewicę,
Matkę Twojego Jednorodzonego Syna,
wziętą z ciałem i duszą do nieba,
wyniosłeś ponad wszystkie chóry Aniołów,
spraw, aby nas broniła Jej opieka
i abyśmy mogli się radować
wiekuistym obcowaniem z mieszkańcami nieba.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
5/35

Modlitwa o ochronę dzieci przed nadużyciami

Panie Jezu,
wysławiamy Cię za to,
że wezwałeś nas do służenia bliźnim.

Prosimy Cię o hojność serca,
abyśmy stali się zdolni zapewnić ochronę dzieciom
i młodzieży zagrożonym przemocą.

Prosimy Cię o dar serca współczującego,
byśmy byli zdolni zbliżyć się do tych,
którzy zostali zranieni przez wykorzystanie seksualne.

Prosimy o odwagę i zdecydowanie,
gdy staramy się zapewnić bezpieczeństwo dzieciom
i młodzieży w naszych wspólnotach.

Oddajemy się temu posługiwaniu i prosimy,
abyś pomógł nam spełnić Twoją wolę w każdym czasie
i we wszystkich miejscach.

Amen

Źródło: cod.ignatianum.edu.pl
6/35

Modlitwa do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko! Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył.
Z królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (wymień ją).

Czuję o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam/em na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich!

Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich, usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę a ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi, dopóki mi życia stanie.

Amen.
7/35

Modlitwa za wstawiennictwem św. Antoniego

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny,
który wybrałeś św. Antoniego jako świadka Ewangelii
i posłańca pokoju pośród Twego ludu,
wysłuchaj modlitwy,
z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem.

Uświęć każdą rodzinę,
pomóż jej wzrastać w wierze,
zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha.

Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież.
Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym
przez chorobę, cierpienie i samotność.

Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia,
udzielając nam Twojej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
8/35

Modlitwa o dobrą pogodę

Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania
i udziel nam pogody.
Chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy,
okaż nam swoje miłosierdzie
i daj nam doznać Twojej dobroci.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
9/35

5 krótkich westchnień do Matki Boskiej

Pośredniczko nasza przez Bogiem,
żywa krynico rozlewająca strumienie łask, o Maryjo!

- módl się za nami.

Wspomożenie wiernych,
źródło wiecznego pokoju, o Maryjo!

- módl się za nami.

Oświecenie grzeszników,
pochodnio łaski i zbawienia, o Maryjo!

- módl się za nami.

Uzdrowienie chorych,
skuteczne lekarstwo zranionej duszy, o Maryjo!

- módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych,
osłodo w boleściach życia, o Maryjo!

- módl się za nami.

Amen
10/35

Modlitwa w kryzysie małżeństwa

Ojcze nasz, zwracam się z pokorą i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci.

Nie sądziłem/am, że osoby, które się miłują, tak mogą się wzajemnie ranić. Boże, pośpiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym.

Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały/a jeszcze jestem.

Uczyń mnie wielkodusznym/ną, bym umiał/a przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz.

Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym/ną do końca.

Amen.
11/35

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty

Panie, czy chcesz moich rąk,
by spędzić ten dzień
pomagając biednym i chorym,
którzy ich potrzebują?
Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce.

Panie, czy potrzebujesz moich nóg,
aby spędzić ten dzień
odwiedzając tych,
którzy potrzebują przyjaciela?
Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi.

Panie, czy chcesz mego głosu,
aby spędzić ten dzień
na rozmowie z tymi,
którzy potrzebują słów miłości?
Panie, dzisiaj daję Ci mój głos.

Panie, czy potrzebujesz mojego serca,
aby spędzić ten dzień
kochając każdego człowieka tylko dlatego,
że jest człowiekiem?
Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.

[Św. Matka Teresa z Kalkuty]
12/35

Modlitwa do archanioła Rafała o pomoc w drodze

Święty Rafale archaniele, ty czuwasz przed Majestatem Bożym, a z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem Tobiasza w czasie jego niebezpiecznej wędrówki. Prosimy Cię, czuwaj i nad naszymi drogami i ostrzegaj nas przed każdym grożącym nam niebezpieczeństwem.

Amen
13/35

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Beyzyma

Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy!
Ty przez sługę swego Jana Beyzyma
okazywałeś miłosierdzie i pocieszenie trędowatym,
najnieszczęśliwszym spośród nieszczęśliwych,
opuszczonym i odepchniętym,
odgrodzonym od społeczności ludzkiej
murem lęku i pogardy.

W Twym wielkim miłosierdziu
i przez jego wstawiennictwo
uczyń nas narzędziem Twojej Opatrzności,
dobroci i pocieszenia dla wszystkich,
którzy tego potrzebują.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 
14/35

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
15/35

Modlitwa do św. Archanioła Gabriela

Święty Gabrielu Archaniele,
który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny,
dopomagaj nam
do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści.

Byśmy nigdy nie ulegali panice,
a zawsze umieli zaufać Bogu,
którego łaską jesteśmy umocnieni.

Przyczyniaj się także do tego,
aby oznajmiana nam prawda
stawała się dla nas jasna i zrozumiała,
byśmy umieli przyjąć to,
co Bóg w swej dobroci nam objawia.

Amen.
16/35

Modlitwa do Ducha Świętego

Tchnij na nas Duchu Święty, porywczy wietrze Boga. Tchnij w nasze serca i spraw, abyśmy oddychali czułością Ojca. Tchnij na Kościół i pchnij go aż po krańce ziemi, aby niesiony przez Ciebie, nie niósł niczego innego jak tylko Ciebie. Tchnij na świat delikatne ciepło pokoju i orzeźwiające pokrzepienie nadziei. Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wnętrze i odnów oblicze ziemi.

Amen
17/35

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,
wspomożycielu w trudnych sprawach,
ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi.

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga,
pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie
ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo
w mojej sprawie [podaj swoją intencję]

Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
z ufnością w miłosierdzie Boże
i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryję,
za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Amen
18/35

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Amen
19/35

Modlitwa na trudne chwile

Boże mój, Panie i Władco mojego życia, stoję wobec wielu wyzwań i trosk, nie jest mi łatwo poradzić sobie z przygnębieniem i niepokojem, jakie we mnie narastają.

Przyjdź, Panie, wzmocnij mnie siłą swojej prawdy, oświeć każdy zakątek mojego umysłu, niech moje uczynki będą przepełnione światłem, tak abym mógł stawić czoła czekającym mnie trudnościom.

Powierzam Ci wszystkie moje oczekiwania. Ty jesteś moją prawdziwą radością, głęboko skrywaną nadzieją, która podtrzymuje moją wiarę i nie pozwala mi się zachwiać.

Ty jesteś moją tarczą, moją skałą i warownią, wiecznym odpocznieniem w każdym utrapieniu.

Pragnę nieustannie czuć się przy Tobie bezpieczny i otoczony miłością.

Przyjdź i usuń wszelkie zło, wszelką przeciwność, jakąkolwiek trudną sytuację czy przeszkodę, która zakłóca spokój mojego umysłu, serca i duszy.

Ty jesteś Tym, który wszystko może, jesteś Bogiem błogosławieństw i nie ma takiej sytuacji, nawet najbardziej zagmatwanej, której byś nie kontrolował.

Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Nic Cię nie przerasta ani nie jest dla Ciebie zbyt zawiłe. Zawsze wyciągasz pomocną dłoń do swoich dzieci wtedy, kiedy najbardziej Cię potrzebują.

Dlatego właśnie wzywam Twej pomocy. Przyjdź i dotknij moje serce, czyniąc je mężnym i zdolnym do walki.

Potrzebuję Cię, Panie i Tobie ufam. Jesteś przyjacielem, który nigdy się ode mnie nie odwróci. Przyjdź i przemień mnie mocą Twojej miłosiernej miłości.

Zapraszam Cię do mojego życia, przejmij kontrolę nad moimi zmartwieniami, oddal ode mnie zniechęcenie i smutek, wszelkiego rodzaju poczucie winy i złości, porażki i przygnębienia, wszystkie zahamowania i lęki, które mnie paraliżują.

Ufam, że jesteś jedynym, który prowadzi mnie we właściwym kierunku i może mnie wydobyć z tego mrocznego chaosu, jaki mnie otacza, z tych jałowych i beznadziejnych okoliczności, w jakich tkwię.

Przyjdź do mnie, Ojcze dobroci, zapraszam Cię do mego domu i do mego serca. Dotknij mnie światłem Ducha Świętego i udziel mi daru rozumu i rady, aby ogarnął mnie pokój, który usunie wszelki niepokój i trwogę.

Przybądź Panie, niech Twoja życiodajna moc działa jak balsam tam, gdzie niedomagam, a Twoja miłość niech uczyni mnie nowym stworzeniem.

Panie, wysławiam i chwalę Cię całą moją istotą, wiem, że mnie ocalisz i pozwolisz mi przebywać w Twojej wiernej obecności.

Powierzam Ci teraz moje problemy, trudne sytuacje, z jakimi się zmagam, wszelkie zranienia, kompleksy i rozczarowania, abyś w nie wszedł, napełniając Twoim światłem moje czyny i kierując moje pewne i ufne kroki ku Tobie.

Amen.
20/35

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić się nie może.

Amen
21/35

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmogący i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Amen

 
22/35

Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękuje Ci za dar Twej miłości, która każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię przyjdź, Panie i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego świata. Odszukaj je, Panie i weź na ramiona i przyprowadź do Owczarni.
Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól doświadczyć daru Twej Obecności.
Dziękuje Ci, Jezu za to, że z miłości karmisz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą miłość, która każe Ci szukać tych, co od Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli.
Wezwij Panie robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze.
Amen
23/35

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Amen

 
24/35

Modlitwa za wstawiennictwem św. Floriana

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem.

Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać.

Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.

Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.

Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.

Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie.

Amen
25/35

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

Oddychaj we mnie, Duchu Święty,
abym święcie myślał.

Przymuszaj mnie,
abym święcie postępował.

Pobudzaj mnie,
abym miłował tylko to, co święte.

Umacniaj mnie,
abym strzegł tego, co dobre.

Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym Cię nigdy nie utracił.

Amen
26/35

Modlitwa o wstawiennictwo św. Peregryna, patrona chorych

O święty Peregrynie, Ty, którego zwano "potężnym" i "cudownym pracownikiem" z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie.

Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę rakową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny.

Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z krzyża by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których powierzamy Tobie.

Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo, będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.

Amen
27/35

Modlitwa przed snem

Najdroższy Boże mój w niebie,
Stwórco, który miłością swoją powołałeś mnie do życia,
u schyłku dnia, gdy coraz mniej gwaru wokoło,
gdy cichnie cały zgiełk tego świata i jego zabieganie –
szukam pociechy w Tobie w tę nocną godzinę.

Duch mój wyrywa się do Ciebie
tak jak dziecko szuka piersi matki,
i jak ono szuka pomocnej dłoni ojca —
jak dziecko szuka rodzica, który szepnie mu:
„Już dobrze! Jestem przy tobie”
i którego bezwarunkowa miłość przynosi ukojenie duszy.

Wierzę w Twoją miłość,
pokładam w Tobie moją nadzieję,
i modlę się o Twoją łaskę:
modlę się o dar wiary, która nie ustaje,
o dar mądrości, która wykracza poza instynkt,
i dar ufności, o którą jakże trudno.

Wysławiam Cię i dziękuję Tobie
za ten kończący się dzień.
Błagam – daj mi oczy do odnajdywania Ciebie
we wszystkim, czego dziś doświadczyłem:
w tym, co było trudne i w tym, co przyszło mi łatwo,
w tym, co przyniosło niepokój i troskę i w tym, co dało uspokojenie.
We wszystkich tych chwilach, kiedy szukałem Ciebie,
i kiedy o Tobie zapominałem –
Ty byłeś przy mnie stale. Za to Ci, Panie, dziękuję.

Dzisiaj nie zawsze okazywałem miłość; wiesz o tym, Panie.
Błagam Cię o wybaczenie.
Dzisiaj wpadałem w złość; wiesz o tym, Panie.
Błagam Cię o wybaczenie.
Dzisiaj byłem egoistą; wiesz o tym, Panie.
Błagam Cię o wybaczenie.
Dzisiaj czułem się opuszczony, niepewny siebie i zalękniony;
Błagam Cię – przyjdź i naucz mnie od nowa,
że kochasz mnie i jesteś cały czas blisko.

Daj mi poznać, że Ty, o Boże, jesteś bezpieczną przystanią,
wytchnieniem po ciężkiej pracy,
miejscem, gdzie mogę zaczerpnąć oddech,
i odnaleźć Cię przed wyruszeniem w dalszą drogę.

Zanim zapadnę w sen, chcę podziękować Ci, Boże,
za miłość Twoją do mnie.
Chcę Cię przeprosić za to, czym Ciebie obraziłem.
Schroń mnie w swoich ramionach, kiedy targają mną burze.

Panie mój, wszystko wokoło ucicha i sen jest już blisko.
Ten świat należy do Ciebie –
składam na Twoje ręce wszystkie troski swoje.
Wszystkie swe lęki powierzam Twojemu Najświętszemu Sercu,
odwiecznemu Darowi dla świata.

Wierzę w Ciebie.
Choć nie jestem w stanie pojąć tego, co ciągle przede mną,
wiem, że wszystko jest realizacją Twojego planu dla mnie,
i wszystko jest dla mojego dobra.
Wierzę, że tak właśnie jest.

Błagam Cię o dar i łaskę ufności Tobie na każdy dzień mego życia.
Prośby swoje zanoszę w imię Jezusa Chrystusa,
za wstawiennictwem Matki Jego Najświętszej Maryi,
mojego anioła stróża i świętego mojego patrona (Twoje imię).

Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
bo Ty sam jeden, Panie,
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. (Psalm 4, 9)

Amen.

 

[Autor: Elsabeth Scalia/Aleteia]
28/35

Modlitwa o wykonanie Bożej woli

O Jezu Najsłodszy!
Udziel mi łaski swej, aby Twa łaska ze mną była,
ze mną pracowała i ze mną dotrwała aż do końca.

Daj, abym zawsze chciał i pragnął tego,
co Tobie jest bardziej miłe,
i co Ci się więcej podoba.

Niech Twoja wola będzie moją,
a moja wola niech idzie zawsze za Twoją
i najdoskonalej z nią się zgadza.

Niech moje chcenie i niechcenie będzie z Twoim jedno.
Obym nie mógł chcieć lub nie chcieć
czego innego, tylko to,
co Ty chcesz lub czego nie chcesz.

Spraw, abym obumarł wszystkiemu,
co jest z ducha tego świata
i żebym dla Ciebie umiłował to,
że mną gardzą i nie znają mnie na świecie.

Daj, abym ponad wszystkie pragnienia,
jakie bym mógł mieć w stosunku do ziemi,
przenieść umiał pragnienie odpoczywania
w Tobie, pragnienie ukojenia u boku Twojego.

Tyś prawdziwym pokojem serca,
Ty jedynym odpocznieniem,
poza Tobą wszystko jest przykre i niespokojne.

W tym to pokoju, to jest w Tobie,
jedynej, najwyższej i wiecznej Dobroci
zasnę i spocznę.
Amen.

[O naśladowaniu Chrystusa]
29/35

Modlitwa o przemianę i nawrócenie męża

Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom wyprosiłaś u Boga nawrócenie swego męża i łaskę życia z nim w pokoju.

Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojego męża błogosławieństwo Boże, aby również w naszym domu zapanowały prawdziwa harmonia i pokój i aby wszyscy członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne.

Amen.
30/35

Pięć westchnień do św. Józefa

Św. Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę.

Św. Józefie, uproś mi tę łaskę, abym tak jak Ty - umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Św. Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość, proszę Cię, strzeż mej czystości.

Św. Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

Św. Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.

Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef!

Amen.
31/35

Królowo Nieba – Regina Caeli

Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
Módl się za nami do Boga, Alleluja!
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
- Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
- Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
- A światłość wiekuista niechaj im świeci.
- Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
- Amen.

 
32/35

Modlitwa za ojczyznę

Jezu najmiłosierniejszy,
proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich,
a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej,
która Cię wychowała z dziecięctwa,
błagam Cię, błogosław ojczyźnie mojej.

Jezu, nie patrz na grzechy nasze,
ale spójrz się na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią.
Jezu, dla tych niewiniątek, udziel mi łaski,
o którą Cię proszę dla ojczyzny mojej.

[Dzienniczek, 286]
33/35

Modlitwa o duchowe i cielesne uzdrowienie

Panie Jezu, staję przed Tobą taki/a, jaki/a jestem.
Przepraszam za moje grzechy,
żałuję za nie, proszę przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie, Panie Jezu
całkowicie teraz i na wieki.

Zapraszam Cię do mojego życia,
przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie,
wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
34/35

Modlitwa za mamę

Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za moją Mamę!
Za jej pomoc i dobroć,
za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże.

Błogosław ją nieustannie,
obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości.
Pomagaj jej wykonywać obowiązki,
dodawaj sił w pokonywaniu trudności.

Niech w każdej chwili ma w Tobie oparcie,
niechaj doświadcza Twojej miłości.
Błogosław, Boże, mojej Matce.

Najświętsza Matko Chrystusowa,
moją kochaną Mamę miej w swojej opiece.
Amen.
35/35

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Polski

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy; za tymi, którzy się nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami grzesznymi. Wyproś duchowe odrodzenie narodu polskiego, abyśmy byli jednością, by Polska zawsze była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełniała Jasnogórskie Śluby narodu.

Amen