Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/48

Szukanie pomocy za wstawiennictwem św. Józefa

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, św. Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego dla wyjednania łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej [wymień intencję].

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla Miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę... [wymień intencję]. Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu.

O, św. Józefie, przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. O, Józefie, ratuj nas w życiu i w śmierci, ratuj nas w każdym czasie!

Amen

 
2/48

Modlitwa do św. Siostry Faustyny

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski (wymień swą intencję), o którą Cię proszę.

Ja, grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Święta Siostro Faustyno
- módl się za nami!

Amen
3/48

Modlitwa do św. Judy Tadeusza

Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę Cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę.

Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą.

Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych. Uproś mi zmiłowanie Boże.

Amen.

 
4/48

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami

Święty Aniele, stróżu mój,

Święty Aniele, przewodniku mój,

Święty Aniele, doradco mój,

Święty Aniele, opiekunie mój,

Święty Aniele, miłośniku mój,

Święty Aniele, duchowy bracie mój,

Święty Aniele, nauczycielu mój,

Święty Aniele, pasterzu mój,

Święty Aniele, pomocniku mój,

Święty Aniele, pocieszycielu mój,

Święty Aniele, patronie mój,

Święty Aniele, obrońco mój,

Święty Aniele, wodzu mój,

Święty Aniele, zachowawco mój,

Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,

Święty Aniele, oświecicielu mój.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.

 

Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dniach straszliwego sądu. Święty Michale, pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego, módl się za nami!
5/48

Litania do Chrystusa Zmartwychwstałego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste Zmartwychwstały, zmiłuj się nad nami.

Chryste Zmartwychwstały, który własną mocą powstałeś z grobu,

Chryste Zmartwychwstały, który zaraz po swoim Zmartwychwstaniu ukazałeś się swej Matce,

Chryste Zmartwychwstały, który w poranek wielkanocny wyszedłeś na spotkanie zatroskanych niewiast,

Chryste Zmartwychwstały, który przyniosłeś strwożonym uczniom prawdziwy pokój,

Chryste Zmartwychwstały, który od samego Zmartwychwstania posyłasz nam Ducha Świętego,

Chryste Zmartwychwstały, który w dniu swego Zmartwychwstania obdarzyłeś świat władzą odpuszczania grzechów,

Chryste Zmartwychwstały, który pokazując swe chwalebne rany przywróciłeś wiarę uczniowi,

Chryste Zmartwychwstały, który w drodze do Emaus rozpaliłeś serca strapionych uczniów,

Chryste Zmartwychwstały, który nad Jeziorem Galilejskim nakarmiłeś głodnych,

Chryste Zmartwychwstały, który poleciłeś głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,

Chryste Zmartwychwstały, który radowałeś się z potrójnego zapewnienia swego ucznia o miłości,

Chryste Zmartwychwstały, który Piotra ustanowiłeś głową Kościoła,

Chryste Zmartwychwstały, który zasiadłeś po prawicy mocy Bożej, by wstawiać się za nami,

Chryste Zmartwychwstały, który zawsze pozostajesz z nami w Eucharystii,

Chryste Zmartwychwstały, który pozwalasz nam dźwigać się z grzechów naszych,

Chryste Zmartwychwstały, który przez krzyż i cierpienie prowadzisz nas także do chwały zmartwychwstania,

Chryste Zmartwychwstały, Panie i Boże nasz,

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana,

Drogo, Prawdo i Życie nasze,

Zródło naszej wiary,

Jedyna Nadziejo nasza,

Pokoju, Radości i Wszystko nasze,

Pełnio miłości Bożej ku nam,

Miłosierdzie Boże bez granic,

Życie i Zmartwychwstanie nasze,

Królu nieba i ziemi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste Zmartwychwstały.

Doprowadź nas do zmartwychwstania.

Módlmy się: Panie Jezu, który w Tajemnicy Paschalnej chciałeś być naszym Życiem, Drogą i Prawdą, spraw łaskawie, abyśmy pod kierownictwem Ducha Świętego zawsze wiernie Ci służyli i Tobie się podobali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen
6/48

Modlitwa do św. Archanioła Gabriela

Święty Gabrielu Archaniele,
który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny,
dopomagaj nam
do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści.

Byśmy nigdy nie ulegali panice,
a zawsze umieli zaufać Bogu,
którego łaską jesteśmy umocnieni.

Przyczyniaj się także do tego,
aby oznajmiana nam prawda
stawała się dla nas jasna i zrozumiała,
byśmy umieli przyjąć to,
co Bóg w swej dobroci nam objawia.

Amen.
7/48

Modlitwa na trudne chwile

Boże mój, Panie i Władco mojego życia, stoję wobec wielu wyzwań i trosk, nie jest mi łatwo poradzić sobie z przygnębieniem i niepokojem, jakie we mnie narastają.

Przyjdź, Panie, wzmocnij mnie siłą swojej prawdy, oświeć każdy zakątek mojego umysłu, niech moje uczynki będą przepełnione światłem, tak abym mógł stawić czoła czekającym mnie trudnościom.

Powierzam Ci wszystkie moje oczekiwania. Ty jesteś moją prawdziwą radością, głęboko skrywaną nadzieją, która podtrzymuje moją wiarę i nie pozwala mi się zachwiać.

Ty jesteś moją tarczą, moją skałą i warownią, wiecznym odpocznieniem w każdym utrapieniu.

Pragnę nieustannie czuć się przy Tobie bezpieczny i otoczony miłością.

Przyjdź i usuń wszelkie zło, wszelką przeciwność, jakąkolwiek trudną sytuację czy przeszkodę, która zakłóca spokój mojego umysłu, serca i duszy.

Ty jesteś Tym, który wszystko może, jesteś Bogiem błogosławieństw i nie ma takiej sytuacji, nawet najbardziej zagmatwanej, której byś nie kontrolował.

Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Nic Cię nie przerasta ani nie jest dla Ciebie zbyt zawiłe. Zawsze wyciągasz pomocną dłoń do swoich dzieci wtedy, kiedy najbardziej Cię potrzebują.

Dlatego właśnie wzywam Twej pomocy. Przyjdź i dotknij moje serce, czyniąc je mężnym i zdolnym do walki.

Potrzebuję Cię, Panie i Tobie ufam. Jesteś przyjacielem, który nigdy się ode mnie nie odwróci. Przyjdź i przemień mnie mocą Twojej miłosiernej miłości.

Zapraszam Cię do mojego życia, przejmij kontrolę nad moimi zmartwieniami, oddal ode mnie zniechęcenie i smutek, wszelkiego rodzaju poczucie winy i złości, porażki i przygnębienia, wszystkie zahamowania i lęki, które mnie paraliżują.

Ufam, że jesteś jedynym, który prowadzi mnie we właściwym kierunku i może mnie wydobyć z tego mrocznego chaosu, jaki mnie otacza, z tych jałowych i beznadziejnych okoliczności, w jakich tkwię.

Przyjdź do mnie, Ojcze dobroci, zapraszam Cię do mego domu i do mego serca. Dotknij mnie światłem Ducha Świętego i udziel mi daru rozumu i rady, aby ogarnął mnie pokój, który usunie wszelki niepokój i trwogę.

Przybądź Panie, niech Twoja życiodajna moc działa jak balsam tam, gdzie niedomagam, a Twoja miłość niech uczyni mnie nowym stworzeniem.

Panie, wysławiam i chwalę Cię całą moją istotą, wiem, że mnie ocalisz i pozwolisz mi przebywać w Twojej wiernej obecności.

Powierzam Ci teraz moje problemy, trudne sytuacje, z jakimi się zmagam, wszelkie zranienia, kompleksy i rozczarowania, abyś w nie wszedł, napełniając Twoim światłem moje czyny i kierując moje pewne i ufne kroki ku Tobie.

Amen.
8/48
9/48

Modlitwa za osobę chorą

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory [podaj imię]. Przychodzę Cię prosić o to, czego on/ona pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.

Ty, o mój Boże, wprowadź w jego/jej serce te słowa: "Najważniejsze jest zdrowie duszy!".

Panie, niech się w nim/niej wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz, by wyzdrowiał/a, by zostało mu/jej dane zdrowie. Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.

Proszę Cię także za nas, którzy się za nim/nią wstawiamy: oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go/jej i ulżyj mu/jej w cierpieniu, niech się w nim/niej wypełni Twoja święta wola, niech przez niego/nią zostanie objawione Twoje święte imię.

Pomóż mu/jej odważnie dźwigać krzyż.

Amen.

 
10/48

Modlitwa za człowieka, który sprawia mi ból

Ojcze wszelkiego dobra,
Ojcze miłości, błogosławię Cię,
uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za to,
że z miłości dałeś nam Jezusa.

Dzięki Ci za to, że poprzez światło Ducha Świętego pojmujemy,
że to On jest Światłem, Prawdą, Dobrym Pasterzem,
który przyszedł po to, abyśmy mieli życie w obfitości.

Chce Ci, Ojcze,
dzisiaj przedstawić tego Twojego syna (tę Twoją córkę),
Ty znasz go (ją) po imieniu.
Oddaję go (ją) Tobie, abyś spojrzał na niego (na nią) Ojcowskim okiem,
abyś spojrzał na całe jego (jej) życie.

Ty znasz jego (jej) serce i wszystkie rany tego serca.
Ty wiesz o wszystkim, co on (ona) chciał(a) uczynić, a nie uczynił(a).
Ty wiesz, co złego on(a) dokonał(a) i co złego mu (jej) uczyniono.
Ty znasz jego (jej) ograniczenia, błędy, pomyłki i grzechy.
Ty znasz zachowania i kompleksy jego (jej) życia.

Dziś prosimy Cię, Ojcze, przez miłość
Twojego Syna – Jezusa Chrystusa, a
byś rozlał Twojego Ducha Świętego na tego brata (siostrę),
aby ciepło Twojej miłości, które uzdrawia,
przeniknęło do wszystkich tajników jego (jej) serca.
Ty, który leczysz złamane serca i opatrujesz ich rany.
Ojcze, uzdrów tego brata (tę siostrę).
Wejdź do jego (jej) serca, Panie,
podobnie jak wszedłeś do domu, gdzie przebywali zalęknieni uczniowie.
Ty przecież ukazałeś się pośród nich mówiąc: „Pokój wam!”

Wejdź do tego serca i obdarz je pokojem. Napełnij je miłością.
Wiemy, że miłość usuwa lek. Wejdź w to życie i uzdrów to serce.
Wiemy, Panie, że czynisz to, ilekroć Cię o to prosimy.

Prosimy Cię wiec o to razem z Maryją, naszą Matka,
która była obecna na weselu w Kanie Galilejskiej,
kiedy zabrakło wina, a Ty odpowiedziałeś na Jej prośbę
przemieniając wodę w wino.
Przemień to serce, uczyń je wielkodusznym,
łagodnym, pełnym dobroci, daj mu (Jej) nowe serce.
Spraw, Panie, aby w tym bracie (tej siostrze)
wytrysnęły owoce Twojej obecności.
Obdarz go (ją) owocami Twojego Ducha, a więc: miłością, radością i pokojem.
Spraw, niech zstąpi na niego (nią) Duch błogosławieństw,
aby mógł (mogła) kosztować i szukać Boga w każdym dniu,
żyjąc bez kompleksów i zahamowań względem
swojej żony (swego męża, rodziny, braci itp.).

Dziękuję Ci Panie, za to, co czynisz dzisiaj w jego (jej) życiu.
Dzięki Ci składamy z całego serca, ponieważ to Ty nas uzdrawiasz.
Ty nas uwalniasz.
Ty rozrywasz nasze łańcuchy i przywracasz nam wolność.
Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteśmy świątyniami Twego Ducha
i że te świątynie nie mogą zostać zniszczone, ponieważ są one Domem Bożym.
Dzięki Ci składamy, Panie, za wiarę, za miłość, którą włożyłeś w nasze serca.
Jak wielki jesteś, Panie!
Bądź błogosławiony i uwielbiony!
11/48

Modlitwa do Matki Bożej Pośredniczki Łask

O niebiańska Skarbnico wszelkich łask! Matko Boga i moja! Ty jesteś pierworodną córką wiecznego Ojca i dzierżysz w swoich rękach Jego wszechmoc, dlatego zlituj się nad moją duszą i obdarz mnie łaską, o którą Cię żarliwie błagam.

- Zdrowaś Maryjo...

O miłosierna Szafarko Bożych łask! Najświętsza Maryjo Dziewico! Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego, które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością. Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję.

- Zdrowaś Maryjo...

O najukochańsza Szafarko Bożych łask! Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego! Najświętsza Maryjo! Ty otrzymałaś od Niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi, ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam, ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci.

- Zdrowaś Maryjo...

Tak! Tak! O Matko moja. Skarbnico wszelkich łask, Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych; Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan! W Tobie pokładam całą moją nadzieję i jestem pewny(a), że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę, jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.

Amen
12/48

Modlitwa internauty

Wszechmocny i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas
na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać,
przede wszystkim tego, co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie
Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora,
biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to,
co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

 

[J.T. Zuhlsdorf]

 
13/48

Modlitwa za wstawiennictwem św. Floriana

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem.

Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać.

Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.

Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.

Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.

Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie.

Amen
14/48

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego.

Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, w obyczaju i działaniu narodu.

Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów.

Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.

Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy.

Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.

Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.

Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.

Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.
15/48

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu Nieba i Ziemi, poświęcam Ci i oddaję ciało i duszę moją.

Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałości Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy. Przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw, niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami.

O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.

O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.

O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.

O Duchu Św. Dawco Pokoju, obdarz mnie Pokojem Twoim. Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi pomocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen.

Duchu Święty natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, Na właściwą drogę zaprowadź mnie, Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie, Z Jezusem błogosław mi,

Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowaj mnie. Amen.
16/48

Modlitwa św. Ignacego Loyoli

Zabierz, Panie,
i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum,
i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś,
Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.

Daj mi jedynie
miłość Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza.

Amen.
17/48

Akt przebłagania

O mój Jezu Miłosierdzia!
Za moją oziębłość i niedbalstwo w służbie Bożej
- Przepraszam Cię Panie!
Za opuszczenie modlitwy
- Przepraszam Cię Panie!
Za lekceważenie mszy świętej
- Przepraszam Cię Panie!
Za brak przygotowania w spowiedziach,


Za brak szczerego żalu i poprawy,

Za niedbałe odprawianie pokuty,

Za brak przygotowania i dziękczynienia do Komunii św.,

Za brak wiary miłości i ufności w miłosierdzie Boże,

Za nieposłuszeństwo spowiednikowi

Za lekceważenie miłości Bożej i zuchwalstwo,

Za ciężkie upadki,

Za grzechy w nadziei miłosierdzia Bożego,

Za zgorszenie dane bliźniemu,

Za krzywdy wyrządzone bliźnim,

Za zmysłowość i brak umartwienia,

Za samowolę i egoizm,

Za upór i złą wolę,

Za pychę straszliwą,

Za sprzeciwianie się Twej woli i natchnieniom,

Za wielką lekkomyślność,

Za bunty i zuchwalstwo,

Za brak miłości i ducha ofiary
- Przepraszam Cię Panie!

Amen

 
18/48

Modlitwa św. ojca Pio: Pozostań ze mną, Panie

Pozostań ze mną, Panie, gdyż Twoja obecność pozwala mi pamiętać o Tobie. Ty wiesz, z jaką łatwością przychodzi mi Cię opuścić.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż jestem słaby. Potrzebuję Twojej mocy, aby nie upadać tak często.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż jesteś mi światłem, bez Ciebie błądzę w ciemnościach.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż jesteś mi życiem, bez Ciebie podupadam na duchu.

Pozostań ze mną, Panie, abym mógł poznać Twoją wolę.

Pozostań ze mną, Panie, abym usłyszał Twój głos i podążał za nim.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż pragnę miłować Cię coraz bardziej i trwać zawsze w Twojej obecności.

Pozostań ze mną, Panie, jeżeli mam dochować Ci wierności.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż przy całej swej marności moja dusza pragnie być dla Ciebie oazą wytchnienia i miłości.

Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił…

W miarę jak upływa moje życie, jestem coraz bliżej śmierci, sądu i wieczności. Potrzebuję Cię, by odzyskać siły i nie ustawać w drodze.

Jest już późno i śmierć się zbliża. Lękam się ciemności, pokus, oschłości, krzyża i cierpienia – nie mogę bez Ciebie żyć w tej nocy wygnania.

Pozostań ze mną, Jezu, nie dam sobie bez Ciebie rady pośród tylu niebezpieczeństw u kresu moich dni.

Spraw, proszę, abym tak jak Twoi uczniowie rozpoznał Cię przy łamaniu chleba. Niech komunia eucharystyczna swym blaskiem rozświetli mrok, swą mocą mnie podtrzymuje, a moje serce nie zna innej radości.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż w godzinie śmierci pragnę być zjednoczony z Tobą. Jeżeli nie za sprawą Komunii Świętej, to dzięki Twej łasce i miłości.

Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę o dar Bożej pociechy, ponieważ na nią nie zasługuję, błagam o dar Twojej obecności. Och, jakże bardzo tego pragnę!

Pozostań ze mną, Panie. Szukam tylko Ciebie i Twojej miłości, Twego serca i Twego ducha, ponieważ Cię miłuję i jedyna nagroda, o jaką proszę to kochać Cię bardziej. Kochać Cię miłością niezachwianą i przekładać ją na czyny, kochać całym sercem na tej ziemi, aby osiągnąć pełnię miłości na całą wieczność.

Amen
19/48

Modlitwa św. Gertrudy

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu.

Amen.
20/48

Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością ducha
proszę Cię i błagam,
abyś wszczepił w moje serce
najżywsze uczucia
wiary, nadziei i miłości
oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy
i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem
i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran
i myślą się w nich zatapiam,
pamiętając o tym, dobry Jezu,
co już Dawid włożył w Twoje usta:
„Przebodli ręce moje i nogi,
policzyli wszystkie kości moje” (Ps. 22, 17).

Amen

 
21/48

Pięć westchnień do św. Józefa

Św. Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę.

Św. Józefie, uproś mi tę łaskę, abym tak jak Ty - umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Św. Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość, proszę Cię, strzeż mej czystości.

Św. Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

Św. Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.

Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef!

Amen.
22/48

Zdrowaś Maryjo (św. Cyryl z Aleksandrii)

Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko Boga,

czcigodny Skarbie całego wszechświata,

Światłości, która nie gaśnie,

Ty, z której narodziło się Słońce sprawiedliwości,

Berło prawdy, Świątynio niezniszczalna.

Pozdrawiam Cię, Maryjo,

Mieszkanie Tego, którego żadne miejsce nie ogarnie.

Ty wydałaś Kłos, który nigdy nie przeminie.

Przez Ciebie pasterze oddali Bogu chwałę.

Przez Ciebie jest błogosławiony w Ewangelii Ten,

który przychodzi w imię Pana.

Przez Ciebie Trójca Święta jest wielce pochwalona.

Przez Ciebie Krzyż adorowany jest na całym świecie.

Przez Ciebie radują się niebiosa.

Przez Ciebie ludzkość dźwignięta z upadku.

Przez Ciebie świat cały wreszcie poznał prawdę.

Przez Ciebie na całej ziemi zakłada się Kościoły.

Przez Ciebie Jedyny Syn Boży

zajaśniał Swoją światłością nad tymi,

którzy byli w ciemnościach

i w cieniu śmierci siedzieli.

Przez Ciebie Apostołowie mogli głosić

narodom zbawienie.

Przez Ciebie ziemia cała aż skacze z radości!

Jak głosić Twoją chwałę, o Matko Boga!

Amen
23/48

Modlitwa o odwrócenie pokusy

Przyjdź, Duchu Święty,
który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu.

Zobacz, jak często dręczą mnie złe myśli.
Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń.

Uzdrów mój rozum, moją pamięć i wyobraźnię.
Wzmocnij moją wolę.
Otwieraj mnie na innych.
Napełniaj mnie Bożym pokojem
i radością życia.

Wlej w moje serce nadzieję.
Naucz mnie cierpliwości do siebie.
Pomóż mi jak najczęściej
karmić się słowem Bożym i Eucharystią.

Amen.
24/48

Błogosławieństwo naszego domu

Prosimy Cię Panie,
nawiedź ten dom
i oddal od niego
wszelkie zasadzki nieprzyjaciół.

Niech przebywają w nim
święci Twoi Aniołowie
i strzegą nas w pokoju
i niech nam zawsze towarzyszy
Twoje błogosławieństwo.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
25/48

Modlitwa za nasze dzieci

Boże mój, ofiaruję Ci moje dzieci.
Ty mi je dałeś, niech one do Ciebie należą na zawsze.
Ja je dla Ciebie wychowam i proszę Cię,
abyś je zachował dla Twojej chwały.

Panie, niech egoizm, ambicja i złość
nie zwiodą ich z dobrej drogi.
Daj im siłę, aby sprzeciwiały się złu.
I oby dobro było zawsze
jedynym motorem ich działania.

Panie, tyle zła jest na tym świecie!
Ty wiesz, jak słabi jesteśmy
i jak bardzo zło potrafi nas zafascynować.
Ale Ty jesteś z nami,
a ja oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci!

Panie, bądź dla nich światłem, siłą i radością na tym świecie,
aby dla Ciebie żyły na tej ziemi
i abyśmy wszyscy razem mogli się cieszyć
Twoją obecnością w Niebie na wieki!

AMEN
26/48

Panie Jezu Chryste

Jednorodzony i wieczny Synu Boży,
a w pełności czasu prawdziwy
Synu Najświętszej Marii Panny,
w stajence betlejemskiej narodzony,
upadam na twarz przed Tobą
i wraz z Najświętszą Matką Twoją
i świętym Józefem
oddaję Ci najgłębszy hołd.

Z czcią też całuję ubogi żłóbek,
który był pierwszym tronem miłości Twojej.

Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,
oddaję Ci serce moje i całego siebie.

Daj mi niewinność i miłość,
Twej Najświętszej Matki czystość
i wiarę św. Józefa,
pokorę i prostotę pastuszków
i racz duchownie narodzić się w moim sercu.

Niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką!
Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować,
żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,
bym się stał godnym oglądać Cię w niebie.

Amen.
27/48

Modlitwa w ważnej potrzebie

O mój Boże, dla którego żyje,
w którego wierze,
w którym całą moją nadzieję
i ufność pokładam!

Wysłuchaj mnie - bo Ty wszystko możesz
Natchnij mnie,
Radź mi,
Utrzymuj mnie,
Umocnij mnie,
Ułagodź mnie,
Wstrzymuj mnie,
Broń mnie,
Zasłoń mnie,
Prowadź mnie,
Pociesz mnie,
Błogosław mnie,
Czuwaj nade mną,
Ucz mnie,
Oświeć mnie,
Przestrzeż mnie,
Podnieś mnie,
Uspokój mnie,
Przepuść mi,
Zbaw mnie,

Amen.

 
28/48

Modlitwa o pomoc w cierpieniu

Jezu, Mistrzu cierpiących,
naucz nas modlić się jak Ty,
o oddalenie cierpienia,
a gdy wolą Bożą jest, byśmy cierpieli
– wspieraj nas i ucz przyjmować je,
znosić i ofiarować
dla większej Chwały Bożej
i dla dobra wszystkich cierpiących.

Amen.
29/48

Modlitwa za wstawiennictwem św. Szarbela

Święty ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze, i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami.

Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi, i wspomagaj w naszej codzienności.

Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.

Amen.
30/48

Modlitwa o duchowe i cielesne uzdrowienie

Panie Jezu, staję przed Tobą taki/a, jaki/a jestem.
Przepraszam za moje grzechy,
żałuję za nie, proszę przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie, Panie Jezu
całkowicie teraz i na wieki.

Zapraszam Cię do mojego życia,
przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie,
wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
31/48

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Aniołów

Boże, który Najświętszą Dziewicę,
Matkę Twojego Jednorodzonego Syna,
wziętą z ciałem i duszą do nieba,
wyniosłeś ponad wszystkie chóry Aniołów,
spraw, aby nas broniła Jej opieka
i abyśmy mogli się radować
wiekuistym obcowaniem z mieszkańcami nieba.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
32/48

Modlitwa o miłosierdzie Boże

O Boże wielkiego miłosierdzia,
Dobroci nieskończona,
oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej
do miłosierdzia Twego, do litości Twojej,
o Boże;
a woła potężnym swym głosem nędzy.

Boże łaskawy,
nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi.

O Panie, Dobroci niepojęta,
który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz,
że o własnych siłach
wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie.

Przeto Cię błagamy:
uprzedzaj nas łaską swoją
i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje,
abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą
w życiu całym i w śmierci godzinie.

Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego
przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia,
abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje,
czekali na przyjście Twoje ostateczne,
który to dzień Tobie tylko jest wiadomy.

I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko,
co nam jest obiecane przez Jezusa
pomimo całej nędzy naszej,
bo Jezus jest ufnością naszą.

Przez Jego miłosierne Serce
przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba.

Amen

 
33/48

Modlitwa w trudnościach ekonomicznych

O Panie, nasz Boże, prawdą jest,
że nie samym chlebem żyje człowiek,
prawdą jest też, że nauczyłeś nas mówić:
„Daj nam chleba naszego powszedniego”.

Nasza rodzina właśnie zmaga się
z trudnościami ekonomicznymi.
Ze wszelkich sił staramy się je przezwyciężyć.

Wspieraj nas Twą łaską w tym zadaniu,
i porusz serca litościwych osób,
abyśmy w nich mogli znaleźć pomoc.

Nie pozwól, by ani braki,
ani posiadanie rzeczy doczesnych
oddaliły nas od Ciebie.

Pomóż nam,
abyśmy pokładali pewność w Tobie,
a nie w rzeczach materialnych.

Prosimy Cię, Panie, spraw,
aby do naszej rodziny wróciła pogoda ducha
i abyśmy nigdy nie zapominali o tych,
którzy mają jeszcze mniej od nas.

Amen.
34/48

Modlitwa o wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

Boże, który świętego Andrzeja,
udręczonego różnymi torturami
za wyznawanie prawdziwej wiary,
uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem,
spraw, prosimy, abyśmy
trwając w tej samej wierze
gotowi byli raczej
znieść wszystkie przeciwności
niż ponieść szkodę na duszy.

Składamy Ci, Panie, nasze prośby,
usilnie błagając, abyś
dzięki zasługom św. Andrzeja, męczennika,
utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary
i udzielił swojemu Kościołowi
darów jedności i pokoju.

Oddając cześć św. Andrzejowi, męczennikowi,
błagamy Cię, Panie, aby
za wstawiennictwem św. Andrzeja, męczennika
owce, które zginęły,
powróciły do prawdziwego Pasterza
i karmiły się zbawiennym pokarmem.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 
35/48

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko,
abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.

Nie pozwól, Dawco życia,
bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.

Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata
i radość Twej łaski
towarzyszyły mi na zawsze.

Amen.
36/48

Modlitwa za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich, i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym.

Amen.

(Z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK)
37/48

Modlitwa do Anioła Stróża współmałżonka

Pozdrawiam Cię i błogosławię,
Aniele Stróżu mojej żony/mego męża,
i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.

Ty najlepiej znasz moją żonę/mego męża,
jej/jego potrzeby, charakter, wszystko, co lubi
i co ją/go drażni i denerwuje.

Proszę, pomagaj mi, abym był/a dla niej/niego dobry/a
i potrafił/a ze spokojem wyjaśniać
wszelkie nieporozumienia i rozwiązywać konflikty.

Pomagaj mi coraz lepiej ją/go poznawać
i prawdziwie kochać,
aby małżeństwo nasze było trwałe
i abyśmy dochowali wierności,
którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga.

Usuwaj z jej/jego życia i postępowania
wszelkie dla nas zagrożenia,
o co Cię gorąco proszę.

Amen.
38/48

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen

Autorstwo tej średniowiecznej modlitwy błędnie przypisywane jest św. Ignacemu z Loyoli, który zawarł ją w swoich „Ćwiczeniach duchowych”. W rzeczywistości modlitwa ta powstała już w XIV wieku. Jej prawdopodobnym autorem był papież Jan XXII. Z racji wielkiej popularności modlitwa została wspomniana przez św. Ignacego, który jednak nie przytoczył w „Ćwiczeniach” całego jej tekstu, zakładając, że współcześni mu wierzący znają ją na pamięć.
39/48

Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie

Duchu Święty,
potrzebuję Twojej pomocy.
Przyjdź do mnie i oświeć mnie.
Proszę Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego.

Pomóż nam przebaczyć sobie wszystko,
co nas zabolało.
Zobacz nasze rany i ulecz je.
Uwolnij nas od przykrych uczuć
i niedobrych doświadczeń.

Pomóż nam, Duchu Święty,
otwierać się na siebie nawzajem.
Naucz nas akceptować siebie
takimi, jakimi jesteśmy.

Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca.
Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie.
Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością.

Prowadź nas drogą zgody,
zrozumienia i przebaczenia.

Amen
40/48

Modlitwa o wypełnienie woli Bożej

Obdarz mnie Twoją łaską,
łaskawy Jezu,
aby była ze mną
i pozostawała we mnie aż do końca.

Daj, abym zawsze pragnął
i chciał tylko tego,
co Tobie odpowiada
i co Tobie miłe.

Niech Twoja wola będzie moją,
a moja niech zawsze podąża za Twoją
i z nią współbrzmi najlepiej.

Niechaj chcę tego, co i Ty,
i tego samego nie chcę,
abym nawet nie potrafił chcieć
albo nie chcieć inaczej,
niż Ty chcesz, czy nie chcesz.

Daj mi umrzeć dla wszystkiego,
co jest na świecie,
znaleźć radość w tym,
aby być wzgardzonym dla Ciebie
i nie znanym za życia.

Daj mi ponad wszystko, co upragnione,
spocząć w Tobie i w Tobie ukoić serce.

Ty jesteś prawdziwym pokojem serca,
Tyś jedyne odpocznienie;
poza Tobą wszystko jest trudne i niespokojne.

W tym pokoju, tylko w nim,
a więc w Tobie jedynym,
najwyższym i wiekuistym dobru,
niech zasnę i odpocznę.

Amen.
41/48

Modlitwa po mszy świętej

Dziękuję Ci, Panie Jezu
za łaskę uczestnictwa we mszy świętej
i za przyjęcie Twego Eucharystycznego Ciała.

Dziękuję Ci za pouczenie w Liturgii Słowa,
za cud przemiany chleba i wina,
za Twoją obecność w Komunii świętej.

Pragnę coraz głębiej poznawać Boże Tajemnice,
rozumieć wolę Ojca,
który jest w Niebie
i być wiernym swojemu powołaniu.

Proszę o światło i moc łaski,
o Ducha Miłości, ofiary i modlitwy,
o umiejętność niesienia życiowego krzyża.

Dozwól i pomóż mi Jezu przyjść znowu do Ciebie.
I bądź przy mnie w ostatniej chwili mojego życia.
Amen.
42/48

Modlitwa o rozpoznanie drogi życia

Boże przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia
- pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego sposobił jeszcze
w łonie matki.

Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.

Ufam Tobie, bo wiem,
że mnie kochasz i chcesz mego dobra.

Poprowadź mnie
po ścieżkach Twoich.

Amen
43/48

Modlitwa o dar słuchania i uzdrowienie kontaktów z innymi

Za wstawiennictwem św. Benedykta
prośmy o umiejętność słuchania,
uzdrowienie kontaktów między ludźmi,
między przełożonymi i podwładnymi,
między sąsiadami, mieszkańcami tych samych okolic.

Aby ludzi życzliwie słuchali innych
i starali się ich rozumieć
i wspólnie tworzyć dobro.

Aby nie słuchali i nie powtarzali rzeczy próżnych,
szkodliwych, niszczących zarówno innych ludzi,
jak też ich samych.

By uczyli się słuchać Ojca od Jego Jedynego Syna,
od Maryi, Służebnicy Pańskiej,
Marii z Betanii, świętego Benedykta
i wielu innych zasłuchanych w głos prowadzący do domu Ojca.

Amen
44/48

Modlitwa za wstawiennictwem Chiary Luce Badano

Ojcze, źródło wszelkiego dobra,
dziękujemy Ci za wspaniałe świadectwo życia
błogosławionej Chiary Luce Badano.

Chiara Luce ożywiona łaską Ducha Świętego
i prowadzona światłem Jezusa,
wierzyła niezłomnie w Twoją nieskończoną miłość,
którą starała się odwzajemniać ze wszystkich sił,
powierzając się z pełną ufnością Twojej Ojcowskiej woli.

Pokornie Cię prosimy: udziel również nam tego daru,
byśmy żyli z Tobą i dla Ciebie,
a jednocześnie ośmielamy się prosić,
jeśli jest to zgodne z Twoją wolą,
o łaskę [podaj swoją intencję]

Przez zasługi naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.
45/48

Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze,
któryś miał niewymowną pociechę
umierania w objęciach Jezusa i Maryi,
ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili,
kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. 
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
teraz i w godzinę śmierci w ręce
Wasze oddaję duszę moją. 
Amen. 

 
46/48

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona

Św. Patronie mój,
dziękuję Ci za dotychczasową opiekę,
jaką mnie otaczałeś
i błagam Cię, nie wypuszczaj mnie nadal
z Twojej opieki łaskawej.

Bądź przed tronem Boga wszechmogącego
moim orędownikiem
i uproś mi przebaczenie grzechów,
w które tak często wpadam,
wypraszaj obfite łaski,
abym nimi wspomożony mógł zwyciężyć
wszystkie pokusy świata
i postępować na drodze cnót,
którymi Ty za życia jaśniałeś.

Wspomagaj mnie także we wszystkich cierpieniach,
a szczególnie w godzinie śmierci.
Błagam Cię o to przez oną miłość,
jaką pałałeś i pałasz,
ku Temu, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
47/48

Modlitwa do mojego Anioła Stróża

Miły Bogu Aniele,
który mnie, pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz,
oświecasz i mną kierujesz.

Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się oddaję.

Proszę Cię pokornie,
abyś mnie nie opuszczał,
choć jestem niewdzięczny
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyś mnie, gdy błądzę,
łaskawie poprawiał, gdy upadnę,
podźwignął, nieumiejętnego,
nauczał, strapionego,
pocieszał, w niebezpieczeństwie zostającego
ratował, aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
Amen.

Św. Alfons Liguori
48/48

Polecenie się opiece św. Benedykta

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie,
Nauczycielu i Przewodniku mnichów,
nadziejo i pomocy wszystkich,
którzy całym sercem zwracają się do Ciebie,
polecam się pokornie Twojej opiece.

Przez zasługi Twojego świętego życia
strzeż mnie od wszystkiego,
co zagraża mojej duszy
i uproś mi łaskę szczerej pokuty,
abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy,
którymi tak często zasmucałem
mojego Pana, Jezusa Chrystusa,
godnego wszelkiej miłości.

Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie,
sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego.

Proszę, wstawiaj się za mną u Boga,
aby mi darował moje winy,
zachował mnie w dobrym
i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił,
a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie,
abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi
mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków.
Amen.