Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/48

Piękna modlitwa za nasze dzieci

Boże i Ojcze, Stwórco i Opiekunie każdego oblicza. Obdarz łaską Świętego Ducha dzieci nasze (podaj imiona), niech rozpali w nich miłość Bożą, gdyż jest On początkiem wszelkiej mądrości i prawdziwego zrozumienia i ten, kto postępuje według Jego rad, osiągnie chwałę na wieki.

Niech osłodzi je prawdziwym poznaniem Twoim, zachowa od wszelkich błędów i złych nauk, niech sprawi, że wzrastać będą w prawdziwej i zbawienne wierze, w łasce Twojej do końca.

Daruj im wiarę, pokój duszy i posłuszeństwo serca i rozumu, niech wzrastają w łasce i błogosławieństwie przed Tobą i przed ludźmi.

Zasiej w ich sercach miłość ku Twojemu Boskiemu Słowu, niech przeniknie je łaska i światłość Twoja w modlitwie i służbie Bożej.

Niech będą skromne i służą Tobie i każdemu człowiekowi, szczerze i mądrze, w słowach, myślach i czynach, w sprawiedliwości i życzliwości do każdego bliźniego.

Zachowaj je od wszystkich błyskotek tego świata i złego postępowania, aby nie pogrążyły się w pysze i nieczystości i nie raniły swoich bliźnich.

Zachowaj je od wszelkiej napaści, niech nie dotknie ich żadna przemoc, ochroń od cierpień i bólu.

Niech pomnażają Królestwo Twoje i w końcu staną się uczestnikami mistycznej Twojej wieczerzy na ołtarzu niebiańskim, jako gałązki oliwne pośród Niebios, wraz z wszystkimi świętymi Twoimi niech wysławiają Ciebie hymnem chwały nie znającej końca razem z Tobą, Twoim Najświętszym Ojcem i Życiodajnym Świętym Duchem.

Amen

[Na podst.: „Modlitewnik prawosławny”, Wydawnictwo Kamno, Kiszyniów 2017. Tłumaczenie: Łukasz Kobeszko.]

 
2/48

5 krótkich westchnień do Matki Boskiej

Pośredniczko nasza przez Bogiem,
żywa krynico rozlewająca strumienie łask, o Maryjo!

- módl się za nami.

Wspomożenie wiernych,
źródło wiecznego pokoju, o Maryjo!

- módl się za nami.

Oświecenie grzeszników,
pochodnio łaski i zbawienia, o Maryjo!

- módl się za nami.

Uzdrowienie chorych,
skuteczne lekarstwo zranionej duszy, o Maryjo!

- módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych,
osłodo w boleściach życia, o Maryjo!

- módl się za nami.

Amen
3/48

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty

Panie, czy chcesz moich rąk,
by spędzić ten dzień
pomagając biednym i chorym,
którzy ich potrzebują?
Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce.

Panie, czy potrzebujesz moich nóg,
aby spędzić ten dzień
odwiedzając tych,
którzy potrzebują przyjaciela?
Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi.

Panie, czy chcesz mego głosu,
aby spędzić ten dzień
na rozmowie z tymi,
którzy potrzebują słów miłości?
Panie, dzisiaj daję Ci mój głos.

Panie, czy potrzebujesz mojego serca,
aby spędzić ten dzień
kochając każdego człowieka tylko dlatego,
że jest człowiekiem?
Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.

[Św. Matka Teresa z Kalkuty]
4/48

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Beyzyma

Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy!
Ty przez sługę swego Jana Beyzyma
okazywałeś miłosierdzie i pocieszenie trędowatym,
najnieszczęśliwszym spośród nieszczęśliwych,
opuszczonym i odepchniętym,
odgrodzonym od społeczności ludzkiej
murem lęku i pogardy.

W Twym wielkim miłosierdziu
i przez jego wstawiennictwo
uczyń nas narzędziem Twojej Opatrzności,
dobroci i pocieszenia dla wszystkich,
którzy tego potrzebują.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 
5/48

Modlitwa do św. Archanioła Gabriela

Święty Gabrielu Archaniele,
który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny,
dopomagaj nam
do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści.

Byśmy nigdy nie ulegali panice,
a zawsze umieli zaufać Bogu,
którego łaską jesteśmy umocnieni.

Przyczyniaj się także do tego,
aby oznajmiana nam prawda
stawała się dla nas jasna i zrozumiała,
byśmy umieli przyjąć to,
co Bóg w swej dobroci nam objawia.

Amen.
6/48

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,
wspomożycielu w trudnych sprawach,
ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi.

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga,
pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie
ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo
w mojej sprawie [podaj swoją intencję]

Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
z ufnością w miłosierdzie Boże
i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryję,
za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Amen
7/48

Modlitwa na trudne chwile

Boże mój, Panie i Władco mojego życia, stoję wobec wielu wyzwań i trosk, nie jest mi łatwo poradzić sobie z przygnębieniem i niepokojem, jakie we mnie narastają.

Przyjdź, Panie, wzmocnij mnie siłą swojej prawdy, oświeć każdy zakątek mojego umysłu, niech moje uczynki będą przepełnione światłem, tak abym mógł stawić czoła czekającym mnie trudnościom.

Powierzam Ci wszystkie moje oczekiwania. Ty jesteś moją prawdziwą radością, głęboko skrywaną nadzieją, która podtrzymuje moją wiarę i nie pozwala mi się zachwiać.

Ty jesteś moją tarczą, moją skałą i warownią, wiecznym odpocznieniem w każdym utrapieniu.

Pragnę nieustannie czuć się przy Tobie bezpieczny i otoczony miłością.

Przyjdź i usuń wszelkie zło, wszelką przeciwność, jakąkolwiek trudną sytuację czy przeszkodę, która zakłóca spokój mojego umysłu, serca i duszy.

Ty jesteś Tym, który wszystko może, jesteś Bogiem błogosławieństw i nie ma takiej sytuacji, nawet najbardziej zagmatwanej, której byś nie kontrolował.

Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Nic Cię nie przerasta ani nie jest dla Ciebie zbyt zawiłe. Zawsze wyciągasz pomocną dłoń do swoich dzieci wtedy, kiedy najbardziej Cię potrzebują.

Dlatego właśnie wzywam Twej pomocy. Przyjdź i dotknij moje serce, czyniąc je mężnym i zdolnym do walki.

Potrzebuję Cię, Panie i Tobie ufam. Jesteś przyjacielem, który nigdy się ode mnie nie odwróci. Przyjdź i przemień mnie mocą Twojej miłosiernej miłości.

Zapraszam Cię do mojego życia, przejmij kontrolę nad moimi zmartwieniami, oddal ode mnie zniechęcenie i smutek, wszelkiego rodzaju poczucie winy i złości, porażki i przygnębienia, wszystkie zahamowania i lęki, które mnie paraliżują.

Ufam, że jesteś jedynym, który prowadzi mnie we właściwym kierunku i może mnie wydobyć z tego mrocznego chaosu, jaki mnie otacza, z tych jałowych i beznadziejnych okoliczności, w jakich tkwię.

Przyjdź do mnie, Ojcze dobroci, zapraszam Cię do mego domu i do mego serca. Dotknij mnie światłem Ducha Świętego i udziel mi daru rozumu i rady, aby ogarnął mnie pokój, który usunie wszelki niepokój i trwogę.

Przybądź Panie, niech Twoja życiodajna moc działa jak balsam tam, gdzie niedomagam, a Twoja miłość niech uczyni mnie nowym stworzeniem.

Panie, wysławiam i chwalę Cię całą moją istotą, wiem, że mnie ocalisz i pozwolisz mi przebywać w Twojej wiernej obecności.

Powierzam Ci teraz moje problemy, trudne sytuacje, z jakimi się zmagam, wszelkie zranienia, kompleksy i rozczarowania, abyś w nie wszedł, napełniając Twoim światłem moje czyny i kierując moje pewne i ufne kroki ku Tobie.

Amen.
8/48

Modlitwa św. Ignacego Loyoli

Zabierz, Panie i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum,
i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś
- Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.

Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza.

Amen.
9/48
10/48

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz,
światło tam, gdzie panuje mrok,
radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
nie tyle szukać miłości, co kochać,
albowiem dając, otrzymujemy,
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Amen
11/48

Modlitwa za osobę chorą

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory [podaj imię]. Przychodzę Cię prosić o to, czego on/ona pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.

Ty, o mój Boże, wprowadź w jego/jej serce te słowa: "Najważniejsze jest zdrowie duszy!".

Panie, niech się w nim/niej wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz, by wyzdrowiał/a, by zostało mu/jej dane zdrowie. Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.

Proszę Cię także za nas, którzy się za nim/nią wstawiamy: oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go/jej i ulżyj mu/jej w cierpieniu, niech się w nim/niej wypełni Twoja święta wola, niech przez niego/nią zostanie objawione Twoje święte imię.

Pomóż mu/jej odważnie dźwigać krzyż.

Amen.

 
12/48

Modlitwa w ciężkim strapieniu

O, święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana,
wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami,
ty jesteś potężnym orędownikiem w przykrych położeniach
i sprawach rozpaczliwych.

Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością
i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy.

O, święty patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach,
gdzie już nie ma nadziei pomocy,
spojrzyj na mnie łaskawie.

Oto życie moje pełne cierpień i boleści,
dzień za dniem upływa w ucisku,
a serce moje wezbrało goryczą.

Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem
i ledwie dzień mija bez troski i łez.

Umysł mój otoczony ciemnością,
niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy
tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O, święty mój orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić
w tym moim smutnym położeniu.
Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz.

Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę
przez całe życie, szerząc cześć Twoją.

Amen.
13/48

Modlitwa za człowieka, który sprawia mi ból

Ojcze wszelkiego dobra,
Ojcze miłości, błogosławię Cię,
uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za to,
że z miłości dałeś nam Jezusa.

Dzięki Ci za to, że poprzez światło Ducha Świętego pojmujemy,
że to On jest Światłem, Prawdą, Dobrym Pasterzem,
który przyszedł po to, abyśmy mieli życie w obfitości.

Chce Ci, Ojcze,
dzisiaj przedstawić tego Twojego syna (tę Twoją córkę),
Ty znasz go (ją) po imieniu.
Oddaję go (ją) Tobie, abyś spojrzał na niego (na nią) Ojcowskim okiem,
abyś spojrzał na całe jego (jej) życie.

Ty znasz jego (jej) serce i wszystkie rany tego serca.
Ty wiesz o wszystkim, co on (ona) chciał(a) uczynić, a nie uczynił(a).
Ty wiesz, co złego on(a) dokonał(a) i co złego mu (jej) uczyniono.
Ty znasz jego (jej) ograniczenia, błędy, pomyłki i grzechy.
Ty znasz zachowania i kompleksy jego (jej) życia.

Dziś prosimy Cię, Ojcze, przez miłość
Twojego Syna – Jezusa Chrystusa, a
byś rozlał Twojego Ducha Świętego na tego brata (siostrę),
aby ciepło Twojej miłości, które uzdrawia,
przeniknęło do wszystkich tajników jego (jej) serca.
Ty, który leczysz złamane serca i opatrujesz ich rany.
Ojcze, uzdrów tego brata (tę siostrę).
Wejdź do jego (jej) serca, Panie,
podobnie jak wszedłeś do domu, gdzie przebywali zalęknieni uczniowie.
Ty przecież ukazałeś się pośród nich mówiąc: „Pokój wam!”

Wejdź do tego serca i obdarz je pokojem. Napełnij je miłością.
Wiemy, że miłość usuwa lek. Wejdź w to życie i uzdrów to serce.
Wiemy, Panie, że czynisz to, ilekroć Cię o to prosimy.

Prosimy Cię wiec o to razem z Maryją, naszą Matka,
która była obecna na weselu w Kanie Galilejskiej,
kiedy zabrakło wina, a Ty odpowiedziałeś na Jej prośbę
przemieniając wodę w wino.
Przemień to serce, uczyń je wielkodusznym,
łagodnym, pełnym dobroci, daj mu (Jej) nowe serce.
Spraw, Panie, aby w tym bracie (tej siostrze)
wytrysnęły owoce Twojej obecności.
Obdarz go (ją) owocami Twojego Ducha, a więc: miłością, radością i pokojem.
Spraw, niech zstąpi na niego (nią) Duch błogosławieństw,
aby mógł (mogła) kosztować i szukać Boga w każdym dniu,
żyjąc bez kompleksów i zahamowań względem
swojej żony (swego męża, rodziny, braci itp.).

Dziękuję Ci Panie, za to, co czynisz dzisiaj w jego (jej) życiu.
Dzięki Ci składamy z całego serca, ponieważ to Ty nas uzdrawiasz.
Ty nas uwalniasz.
Ty rozrywasz nasze łańcuchy i przywracasz nam wolność.
Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteśmy świątyniami Twego Ducha
i że te świątynie nie mogą zostać zniszczone, ponieważ są one Domem Bożym.
Dzięki Ci składamy, Panie, za wiarę, za miłość, którą włożyłeś w nasze serca.
Jak wielki jesteś, Panie!
Bądź błogosławiony i uwielbiony!
14/48

Modlitwa za kapłanów

Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem
powierzamy Ci wszystkich kapłanów,
tych, których znamy, których spotkaliśmy,
tych, którzy nam pomagali,
i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.

Ty wezwałeś każdego z nich po imieniu.
Dziękujemy Ci za nich i prosimy Cię:
zachowaj ich w wierności Tobie.
Ty, który ich uświęciłeś,
aby w Twoim imieniu pełnili dla nas posługę pasterską,
daj im siłę, ufność i radość z wypełnianej misji.

Niech Eucharystia, którą sprawują,
umacnia ich i daje im siłę do ofiarowania się Tobie,
za nas i za zbawienie świata.

Zachowaj ich w Twoim Miłosiernym Sercu,
by zawsze byli świadkami Twego przebaczenia,
aby wielbili Boga Ojca i uczyli nas
prawdziwej drogi do świętości.

Dobry Ojcze, wraz z nimi ofiarujemy się Chrystusowi
dla dobra Kościoła.
Niech żywy w nim będzie misyjny zapał
dzięki tchnieniu Twojego Ducha.

Naucz nas szanować i kochać wszystkich kapłanów
oraz przyjmować ich posługę
jako dar pochodzący od Ciebie,
abyśmy razem z nimi jeszcze lepiej służyli
dziełu zbawienia wszystkich ludzi.

Amen.
15/48

Modlitwa do Matki Bożej Pośredniczki Łask

O niebiańska Skarbnico wszelkich łask! Matko Boga i moja! Ty jesteś pierworodną córką wiecznego Ojca i dzierżysz w swoich rękach Jego wszechmoc, dlatego zlituj się nad moją duszą i obdarz mnie łaską, o którą Cię żarliwie błagam.

- Zdrowaś Maryjo...

O miłosierna Szafarko Bożych łask! Najświętsza Maryjo Dziewico! Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego, które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością. Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję.

- Zdrowaś Maryjo...

O najukochańsza Szafarko Bożych łask! Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego! Najświętsza Maryjo! Ty otrzymałaś od Niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi, ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam, ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci.

- Zdrowaś Maryjo...

Tak! Tak! O Matko moja. Skarbnico wszelkich łask, Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych; Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan! W Tobie pokładam całą moją nadzieję i jestem pewny(a), że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę, jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.

Amen
16/48

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej

Pani aniołów, potężna niebios Królowo,
Matko Boża i Matko nasza Fatimska;
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę,
abyś starła głowę szatana,
i osłaniała swoje ziemskie dzieci
przed jego złowrogim wpływem.
Ciebie Syn Twój, a Pan Nasz, Jezus Chrystus
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę.
Ty zaś, Pełna Ducha Świętego,
uzdrawiasz nas lekarstwem pokuty
i orężem modlitwy różańcowej
umacniasz do walki z mocami ciemności.
Prosimy Cię pokornie,
rozkaż hufcom anielskim,
aby ścigały złe duchy,
stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając je wszędzie,
strąciły na dno piekła.
Święci Archaniołowie i Aniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas.
Amen
17/48

Modlitwa internauty

Wszechmocny i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas
na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać,
przede wszystkim tego, co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie
Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora,
biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to,
co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

 

[J.T. Zuhlsdorf]

 
18/48

Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękuje Ci za dar Twej miłości, która każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię przyjdź, Panie i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego świata. Odszukaj je, Panie i weź na ramiona i przyprowadź do Owczarni.
Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól doświadczyć daru Twej Obecności.
Dziękuje Ci, Jezu za to, że z miłości karmisz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą miłość, która każe Ci szukać tych, co od Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli.
Wezwij Panie robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze.
Amen
19/48

Modlitwa za wstawiennictwem św. Floriana

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem.

Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać.

Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.

Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.

Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.

Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie.

Amen
20/48

Modlitwa o wstawiennictwo św. Peregryna, patrona chorych

O święty Peregrynie, Ty, którego zwano "potężnym" i "cudownym pracownikiem" z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie.

Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę rakową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny.

Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z krzyża by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których powierzamy Tobie.

Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo, będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.

Amen
21/48

Modlitwa o wykonanie Bożej woli

O Jezu Najsłodszy!
Udziel mi łaski swej, aby Twa łaska ze mną była,
ze mną pracowała i ze mną dotrwała aż do końca.

Daj, abym zawsze chciał i pragnął tego,
co Tobie jest bardziej miłe,
i co Ci się więcej podoba.

Niech Twoja wola będzie moją,
a moja wola niech idzie zawsze za Twoją
i najdoskonalej z nią się zgadza.

Niech moje chcenie i niechcenie będzie z Twoim jedno.
Obym nie mógł chcieć lub nie chcieć
czego innego, tylko to,
co Ty chcesz lub czego nie chcesz.

Spraw, abym obumarł wszystkiemu,
co jest z ducha tego świata
i żebym dla Ciebie umiłował to,
że mną gardzą i nie znają mnie na świecie.

Daj, abym ponad wszystkie pragnienia,
jakie bym mógł mieć w stosunku do ziemi,
przenieść umiał pragnienie odpoczywania
w Tobie, pragnienie ukojenia u boku Twojego.

Tyś prawdziwym pokojem serca,
Ty jedynym odpocznieniem,
poza Tobą wszystko jest przykre i niespokojne.

W tym to pokoju, to jest w Tobie,
jedynej, najwyższej i wiecznej Dobroci
zasnę i spocznę.
Amen.

[O naśladowaniu Chrystusa]
22/48

Pięć westchnień do św. Józefa

Św. Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę.

Św. Józefie, uproś mi tę łaskę, abym tak jak Ty - umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Św. Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość, proszę Cię, strzeż mej czystości.

Św. Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

Św. Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.

Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef!

Amen.
23/48

Modlitwy o wstawiennictwo bł. Karoliny Kózkówny

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś, że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia, ginąc z rąk nieprzyjaciela - spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami.

Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny, a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.

Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.
24/48

Zdrowaś Maryjo (św. Cyryl z Aleksandrii)

Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko Boga,

czcigodny Skarbie całego wszechświata,

Światłości, która nie gaśnie,

Ty, z której narodziło się Słońce sprawiedliwości,

Berło prawdy, Świątynio niezniszczalna.

Pozdrawiam Cię, Maryjo,

Mieszkanie Tego, którego żadne miejsce nie ogarnie.

Ty wydałaś Kłos, który nigdy nie przeminie.

Przez Ciebie pasterze oddali Bogu chwałę.

Przez Ciebie jest błogosławiony w Ewangelii Ten,

który przychodzi w imię Pana.

Przez Ciebie Trójca Święta jest wielce pochwalona.

Przez Ciebie Krzyż adorowany jest na całym świecie.

Przez Ciebie radują się niebiosa.

Przez Ciebie ludzkość dźwignięta z upadku.

Przez Ciebie świat cały wreszcie poznał prawdę.

Przez Ciebie na całej ziemi zakłada się Kościoły.

Przez Ciebie Jedyny Syn Boży

zajaśniał Swoją światłością nad tymi,

którzy byli w ciemnościach

i w cieniu śmierci siedzieli.

Przez Ciebie Apostołowie mogli głosić

narodom zbawienie.

Przez Ciebie ziemia cała aż skacze z radości!

Jak głosić Twoją chwałę, o Matko Boga!

Amen
25/48

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

O, najwspanialsza królowo nieba i ziemi,
Najświętsza Maryjo Częstochowska!

Oto ja niegodny sługa Twój, staje przed Tobą;
wznosząc błagalnie ręce do Ciebie
i z głębi serca mego wołam:
O Matko najlitościwsza!
Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja;
jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę?

Wiem, droga Matko,
że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem
i wysłucha mnie w mojej potrzebie,
gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa,
której Swego upodobania.

A więc Maryjo!
Błagam Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy,
rozpraszając wszystkie cierpienia moje,
wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy.

O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych;
a więc i moja szczególna Opiekunko.
Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy,
że dla grzechów moich niegodzien jestem,
abyś mi miłosierdzie świadczyła,
lecz błagam Cię, o droga Matko!

Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje,
ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego
i przez Jego Najświętszą krew,
którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu;
pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia,
jakich Sama doznałaś, stojąc pod krzyżem
i na wpół umarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego.

A zatem, przez pamięć na to wszystko, o Matko!
Nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj,
a będąc przez Ciebie pocieszonym,
wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci.
Amen.
26/48

Modlitwa o odwrócenie pokusy

Przyjdź, Duchu Święty,
który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu.

Zobacz, jak często dręczą mnie złe myśli.
Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń.

Uzdrów mój rozum, moją pamięć i wyobraźnię.
Wzmocnij moją wolę.
Otwieraj mnie na innych.
Napełniaj mnie Bożym pokojem
i radością życia.

Wlej w moje serce nadzieję.
Naucz mnie cierpliwości do siebie.
Pomóż mi jak najczęściej
karmić się słowem Bożym i Eucharystią.

Amen.
27/48

Modlitwa przed posiłkiem

Drogi Panie Jezu,
siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swymi uczniami.
Pobłogosław nas i te wszystkie dary,
za które podziękowania Tobie składamy.
Niech wszyscy głodni znajdą pożywienie,
a ci, co odeszli, osiągną zbawienie.
Amen.
28/48

Błogosławieństwo naszego domu

Prosimy Cię Panie,
nawiedź ten dom
i oddal od niego
wszelkie zasadzki nieprzyjaciół.

Niech przebywają w nim
święci Twoi Aniołowie
i strzegą nas w pokoju
i niech nam zawsze towarzyszy
Twoje błogosławieństwo.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
29/48

Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna!
Racz zesłać mi:
- owoc miłości, abym Cię godnie ukochał(a), a braci ze względu na Ciebie;
- radości, abym się świętą pociechą napełniał(a);
- pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia;
- owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich Boskich doświadczeń.

Udziel mi:
- gorliwości w pracy i w służbie Bożej;
- dobroci, która by mnie czyniła miłym(ą) dla wszystkich;

- mądrości, abym umiał(a) unikać grzechów i innym dobrze radził(a);
- łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował(a).

Ześlij mi:
- owoc wiary, abym mocno wierzył(a) Słowu Bożemu;
- skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał(a);
- wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował(a) ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi.

Spraw, abym zachowując serce czyste, zasłużył(a) oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki.

Amen.
30/48

Modlitwa za nasze dzieci

Boże mój, ofiaruję Ci moje dzieci.
Ty mi je dałeś, niech one do Ciebie należą na zawsze.
Ja je dla Ciebie wychowam i proszę Cię,
abyś je zachował dla Twojej chwały.

Panie, niech egoizm, ambicja i złość
nie zwiodą ich z dobrej drogi.
Daj im siłę, aby sprzeciwiały się złu.
I oby dobro było zawsze
jedynym motorem ich działania.

Panie, tyle zła jest na tym świecie!
Ty wiesz, jak słabi jesteśmy
i jak bardzo zło potrafi nas zafascynować.
Ale Ty jesteś z nami,
a ja oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci!

Panie, bądź dla nich światłem, siłą i radością na tym świecie,
aby dla Ciebie żyły na tej ziemi
i abyśmy wszyscy razem mogli się cieszyć
Twoją obecnością w Niebie na wieki!

AMEN
31/48

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu po Komunii św.

Dzięki Ci składam, Panie Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, za to, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla mnie wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych, jak niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie szczęśliwym zakończeniem mojego życia.
Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika raczył doprowadzić do tej niewymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością, całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią szczęścia i radością doskonałą.
Amen.
 
32/48

Modlitwa o zwalczenie egoizmu

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym - zachwycony Bogiem - wołał do Niego w każdej chwili mego życia: „Któż jak Bóg!"
Amen.
33/48

Modlitwa o duchowe i cielesne uzdrowienie

Panie Jezu, staję przed Tobą taki/a, jaki/a jestem.
Przepraszam za moje grzechy,
żałuję za nie, proszę przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie, Panie Jezu
całkowicie teraz i na wieki.

Zapraszam Cię do mojego życia,
przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie,
wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
34/48

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Polski

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy; za tymi, którzy się nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami grzesznymi. Wyproś duchowe odrodzenie narodu polskiego, abyśmy byli jednością, by Polska zawsze była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełniała Jasnogórskie Śluby narodu.

Amen
35/48

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Aniołów

Boże, który Najświętszą Dziewicę,
Matkę Twojego Jednorodzonego Syna,
wziętą z ciałem i duszą do nieba,
wyniosłeś ponad wszystkie chóry Aniołów,
spraw, aby nas broniła Jej opieka
i abyśmy mogli się radować
wiekuistym obcowaniem z mieszkańcami nieba.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
36/48

Modlitwa do Maryi o wytrwanie w dobrym

O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to, żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.
O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy, w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia.
Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie, uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadałem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie.
Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów. Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić. Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć.
Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę. Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga. Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie, bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.
O Matko Boska Nieustającej Pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.
Amen.
37/48

Modlitwa o miłosierdzie Boże

O Boże wielkiego miłosierdzia,
Dobroci nieskończona,
oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej
do miłosierdzia Twego, do litości Twojej,
o Boże;
a woła potężnym swym głosem nędzy.

Boże łaskawy,
nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi.

O Panie, Dobroci niepojęta,
który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz,
że o własnych siłach
wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie.

Przeto Cię błagamy:
uprzedzaj nas łaską swoją
i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje,
abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą
w życiu całym i w śmierci godzinie.

Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego
przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia,
abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje,
czekali na przyjście Twoje ostateczne,
który to dzień Tobie tylko jest wiadomy.

I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko,
co nam jest obiecane przez Jezusa
pomimo całej nędzy naszej,
bo Jezus jest ufnością naszą.

Przez Jego miłosierne Serce
przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba.

Amen

 
38/48

Akt poświęcenia się św. Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.

Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.

O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.

Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej.

O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony.

Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę.

Amen.
39/48

Modlitwa w trudnościach ekonomicznych

O Panie, nasz Boże, prawdą jest,
że nie samym chlebem żyje człowiek,
prawdą jest też, że nauczyłeś nas mówić:
„Daj nam chleba naszego powszedniego”.

Nasza rodzina właśnie zmaga się
z trudnościami ekonomicznymi.
Ze wszelkich sił staramy się je przezwyciężyć.

Wspieraj nas Twą łaską w tym zadaniu,
i porusz serca litościwych osób,
abyśmy w nich mogli znaleźć pomoc.

Nie pozwól, by ani braki,
ani posiadanie rzeczy doczesnych
oddaliły nas od Ciebie.

Pomóż nam,
abyśmy pokładali pewność w Tobie,
a nie w rzeczach materialnych.

Prosimy Cię, Panie, spraw,
aby do naszej rodziny wróciła pogoda ducha
i abyśmy nigdy nie zapominali o tych,
którzy mają jeszcze mniej od nas.

Amen.
40/48

Modlitwa o wierne naśladowanie Chrystusa

Wszechmogący wieczny Boże, Ty stale dajesz nowe dowody Twojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale.

Spraw, aby modlitwa i przykład życia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki pobudzała nas do wiernego naśladowania Twojego Syna oraz godnego wypełniania obowiązków naszego stanu.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.
41/48

Modlitwa o wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

Boże, który świętego Andrzeja,
udręczonego różnymi torturami
za wyznawanie prawdziwej wiary,
uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem,
spraw, prosimy, abyśmy
trwając w tej samej wierze
gotowi byli raczej
znieść wszystkie przeciwności
niż ponieść szkodę na duszy.

Składamy Ci, Panie, nasze prośby,
usilnie błagając, abyś
dzięki zasługom św. Andrzeja, męczennika,
utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary
i udzielił swojemu Kościołowi
darów jedności i pokoju.

Oddając cześć św. Andrzejowi, męczennikowi,
błagamy Cię, Panie, aby
za wstawiennictwem św. Andrzeja, męczennika
owce, które zginęły,
powróciły do prawdziwego Pasterza
i karmiły się zbawiennym pokarmem.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 
42/48

Modlitwa o wytrwałość w służbie chrześcijańskiej

Ojcze Pio, który żyłeś w czasach pychy,
a pozostałeś pokorny.
Ojcze Pio, który towarzyszyłeś nam w czasach,
kiedy uczyniliśmy sobie bożka z pieniądza,
kierując ku niemu nasze marzenia i wysiłki,
a pozostałeś ubogi.

Ojcze Pio, nikt obok Ciebie nie słyszał Głosu,
a Ty rozmawiałeś z Bogiem.
Ojcze Pio, nikt obok Ciebie nie dostrzegał Światła,
a Ty oglądałeś Boga.

Ojcze Pio, podczas gdy my byliśmy pogrążeni
w codziennej bieganinie,
Ty trwałeś na kolanach przed Miłością przybitą do Krzyża,
kontemplując zadane Jej na wieki rany
na rękach, stopach i sercu.

Ojcze Pio, pomóż nam płakać u stóp Krzyża,
pomóż nam uwierzyć na widok Miłości,
pomóż nam przeżywać ofiarę Mszy Świętej w zjednoczeniu
z rozdartym sercem Boga,
pomóż nam szukać pokoju w uścisku pojednania,
pomóż nam, chrześcijanom, w cichej i wiernej służbie
składać ofiarę z samych siebie
oraz przyjmować wszelkie ciosy na podobieństwo ran Chrystusowych!

Amen.
43/48

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko,
abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.

Nie pozwól, Dawco życia,
bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.

Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata
i radość Twej łaski
towarzyszyły mi na zawsze.

Amen.
44/48

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił
wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, 
racz za jej wstawiennictwem,
jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją,
udzielić mi łaski [wymień prośbę], o którą Cię proszę.
Ja, grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, 
ale wejrzyj na ducha ofiary
i poświęcenia siostry Faustyny 
i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, 
które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami!
Amen
45/48

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Żyjąc w teraźniejszości,
ciesząc się bieżącą chwilą,
przyjmując przeciwności jako drogę do pokoju,
biorąc ten grzeszny świat takim, jaki jest – jak to czynił Jezus,
a nie takim, jaki chciałbym mieć.

Ufając, że On uczyni wszystko dobrym, jeżeli poddam się jego woli
i że mogę być szczęśliwy, w pewnym stopniu już w tym życiu,
a w pełni razem z Nim w wieczności.

Amen.
46/48

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona

Św. Patronie mój,
dziękuję Ci za dotychczasową opiekę,
jaką mnie otaczałeś
i błagam Cię, nie wypuszczaj mnie nadal
z Twojej opieki łaskawej.

Bądź przed tronem Boga wszechmogącego
moim orędownikiem
i uproś mi przebaczenie grzechów,
w które tak często wpadam,
wypraszaj obfite łaski,
abym nimi wspomożony mógł zwyciężyć
wszystkie pokusy świata
i postępować na drodze cnót,
którymi Ty za życia jaśniałeś.

Wspomagaj mnie także we wszystkich cierpieniach,
a szczególnie w godzinie śmierci.
Błagam Cię o to przez oną miłość,
jaką pałałeś i pałasz,
ku Temu, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
47/48

Modlitwa do Chrystusa z Morza

Błogosławimy Cię, nasz Święty Ojcze,
Panie nieba, ziemi i morskich otchłani.
Ty objawiłeś się nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie,
którego przedstawia ten posąg.

Oddając cześć temu posągowi,
pragniemy Ci, Ojcze, błogosławić i dziękować
za wspaniałe znaki Twojej miłości,
które obficie nam zsyłasz przez pokolenia.

Prosimy Cię, Boże wszechmogący i wieczny,
aby to stworzone przez Ciebie piękno,
źródło energii i życia,
uniknęło wszelkiego zanieczyszczenia.

Bądź nam, Ojcze, przewodnikiem, wyznaczaj pewny kurs
po wzburzonym morzu życia doczesnego.
Czuwaj nad rodzinami marynarzy, pracowników portów,
mieszkańców Tarentu i naszej diecezji.

Chroń pływające po tych wodach cywilne i wojskowe okręty.
Niech Twoje oblicze, Ojcze,
jaśnieje nad tymi wszystkimi,
którzy w tym morzu znaleźli port życia wiecznego.

Powierzamy naszą modlitwę
Maryi Pannie, Gwieździe Morza
i świętemu biskupowi Kataldowi, który jako rozbitek
trafił na nasze wybrzeże
i sprowadził naszych ojców na drogę wiary.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

 
48/48

Modlitwa do mojego Anioła Stróża

Miły Bogu Aniele,
który mnie, pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz,
oświecasz i mną kierujesz.

Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się oddaję.

Proszę Cię pokornie,
abyś mnie nie opuszczał,
choć jestem niewdzięczny
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyś mnie, gdy błądzę,
łaskawie poprawiał, gdy upadnę,
podźwignął, nieumiejętnego,
nauczał, strapionego,
pocieszał, w niebezpieczeństwie zostającego
ratował, aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
Amen.

Św. Alfons Liguori