1/16

Modlitwa w załamaniu

Wydaje mi się, że utraciłem siły do życia. Nie wiem, co robić! Nic nie podnosi mnie na duchu i dłużej tego nie zniosę. Panie, kiedy to się skończy? Czuję się, jakbyś nawet Ty o mnie zapomniał. Proszę, nie opuszczaj mnie. Jesteś wszystkim, co teraz mam. Pokaż mi, co robić, z kim rozmawiać. Daj mi odwagę do zaczynania wciąż od początku. Nie mogę zrobić tego sam, więc bądź przy mnie i pozwól Twemu światłu świecić w tej ciemności. Amen.
2/16

Modlitwa o miłość

Chryste, powiększ we mnie miłość, żebym się nauczył w głębi serca smakować, jak słodka to rzecz kochać, w miłości się rozpływać i zanurzać. Niech mnie miłość ogarnie, bym w zapale i zachwycie przeszedł sam siebie. Obym śpiewał pieśń miłości i wznosił się w górę za Tobą, mym Ukochanym. Niech dusza moja ustaje, wielbiąc Cię i weseląc się z miłości. Obym kochał więcej Ciebie niż siebie, a siebie tylko dla Ciebie i wszystkich ludzi abym kochał w Tobie, jak to nakazuje prawo miłości, które jak światło promieniuje z Ciebie.
3/16

Modlitwa za osobę chorą

Odmówić trzy razy Chwała Ojcu...

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory. Przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.

Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te słowa: "Najważniejsze jest zdrowie duszy!".
Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie. Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.

Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy: oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta wola, niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię. Pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. Amen.
4/16

Modlitwa za wstawiennictwem św. Antoniego

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny,
który wybrałeś św. Antoniego jako świadka Ewangelii
i posłańca pokoju pośród Twego ludu,
wysłuchaj modlitwy,
z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem.

Uświęć każdą rodzinę,
pomóż jej wzrastać w wierze,
zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha.

Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież.
Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym
przez chorobę, cierpienie i samotność.

Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia,
udzielając nam Twojej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
5/16

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
6/16

Modlitwa w kryzysie małżeństwa

Ojcze nasz, zwracam się z pokorą i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci.

Nie sądziłem/am, że osoby, które się miłują, tak mogą się wzajemnie ranić. Boże, pośpiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym.

Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały/a jeszcze jestem.

Uczyń mnie wielkodusznym/ną, bym umiał/a przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz.

Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym/ną do końca.

Amen.
7/16

Modlitwa o dobry humor

Panie, obdarz mnie dobrym trawieniem,
a również czymś, co mógłbym strawić.
Daj mi zdrowie ciała i dobry humor,
by móc je zachować.

Daj mi, Panie, duszę prostą, która potrafi
uznać za skarb wszystko, co jest dobre
i która nie zlęknie się widokiem zła,
ale raczej znajdzie sposób,
by doprowadzić wszystko na swoje miejsce.

Daj mi duszę, która nie zazna nudy,
zrzędzenia, westchnień, lamentów
i nie pozwól, bym zbytnio martwił się zawalidrogą,
która nazywa się „ja”.

Daj mi, Panie, poczucie humoru.
Udziel mi łaski zrozumienia żartu,
by odkryć w życiu trochę radości
i by móc użyczyć jej innym.

Amen.

[św. Tomasz More]
8/16

Modlitwa po Komunii świętej

Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże! Dziękuję Ci, żeś mnie grzesznego, niegodnego sługę swego, nie dla moich zasług, lecz jedynie z łaski miłosierdzia swego nakarmił najdroższym Ciałem i Krwią Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie zwiększy mej winy, zasługującej na karę, lecz wyjedna mi zbawienne odpuszczenie grzechów. Niech uzbraja mą wiarę, niech służy za tarczę dobrej woli, niech usuwa występki, niech wykorzenia złe żądze i wszelką nieczystość, niech mi przymnaża miłości, cierpliwości, pokory i posłuszeństwa, niech mnie broni skutecznie przeciw zasadzkom nieprzyjaciół - tak jawnych jak skrytych - niech uśmierza zupełnie namiętności duszy i ciała, niech mi da przylgnąć do Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i niech będzie szczęśliwym końcem życia mego.

Błagam Cię, abyś mnie, grzesznego na niewypowiedziane gody wprowadzić raczył, gdzie Ty z Synem swoim i z Duchem Świętym dla Twoich wybranych jesteś światłością prawdziwą, zupełnym nasyceniem, weselem wiecznym, radością i szczęściem doskonałym.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[św. Tomasz z Akwinu]
9/16

Modlitwa o duchowe i cielesne uzdrowienie

Panie Jezu, staję przed Tobą taki/a, jaki/a jestem.
Przepraszam za moje grzechy,
żałuję za nie, proszę przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie, Panie Jezu
całkowicie teraz i na wieki.

Zapraszam Cię do mojego życia,
przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie,
wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
10/16

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko,
abym nikomu nie wyrządził/a żadnej szkody.

Nie pozwól, Dawco życia,
bym stał/a się przyczyną śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.

Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata
i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze.

Amen.

 
11/16

Modlitwa za mamę

Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za moją Mamę!
Za jej pomoc i dobroć,
za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże.

Błogosław ją nieustannie,
obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości.
Pomagaj jej wykonywać obowiązki,
dodawaj sił w pokonywaniu trudności.

Niech w każdej chwili ma w Tobie oparcie,
niechaj doświadcza Twojej miłości.
Błogosław, Boże, mojej Matce.

Najświętsza Matko Chrystusowa,
moją kochaną Mamę miej w swojej opiece.
Amen.
12/16

Modlitwa w intencji trudnego małżonka

Ojcze, który nas kochasz,
któryś nas ukochał zanim dałeś nam życie.

Tobie powierzam wszystko,
co mam najdroższego, mój Skarb,
mojego męża/ moją żonę
- najbliższą mi osobę.

Ty kochasz więcej
niż ja jestem w stanie pokochać.
Ufam Twojej miłości!

Otocz ukochanego/ną mojego/ą swoją opieką
i chroń od wszelkiego złego.

Niech Twój Anioł czuwa nad nim/nią
i niech go/ją strzeże.

Spraw, by było mu/jej dobrze,
zachowaj go/ją w zdrowiu,
dodaj sił i napełnij radością.

Niech go/ją otacza ludzka życzliwość,
niech na swej drodze spotyka
serdeczne uśmiechnięte twarze.

Opatrzności Boża, Tobie się oddajemy w opiekę,
osłaniaj nas,
doprowadź nas szczęśliwie znowu do siebie.

Pomóż nam, Panie, odbudować dom,
w którym Ty zamieszkasz z nami na zawsze.

Wiem, że ludzkie marzenia o szczęściu
złym zrządzeniem losu mogą obrócić się w niwecz.

Ale ufam Ci i mocy Sakramentu, w którym nas połączyłeś,
Ty, który nie zapominasz o liliach polnych
i ptakach niebieskich - pamiętaj o nas!

Wierzymy Twojej Miłości,
niech wola Twoja wypełnia się nad nami i w nas.

Amen
13/16

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Polski

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy; za tymi, którzy się nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami grzesznymi. Wyproś duchowe odrodzenie narodu polskiego, abyśmy byli jednością, by Polska zawsze była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełniała Jasnogórskie Śluby narodu.

Amen
14/16

Litania do św. Brata Alberta

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Ojcze ubogich,

Opiekunie bezdomnych,

Bracie odrzuconych,

Orędowniku opuszczonych,

Przyjacielu poszukujących,

Powierniku strapionych,

Żarliwy miłośniku Chrystusa,

Wierny czcicielu Bożej Matki,

Niestrudzony naśladowco św. Franciszka,

Duchowy synu św. Jana od Krzyża,

Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę,

Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna,

Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich,

Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie,

Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom,

Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie,

Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego,

Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo,

Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii,

Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa,

Bracie Albercie, ubogi dla ubogich,

Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka,

Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych,

Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych,

Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi,

Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić,

Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności,

Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie,

Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty,

Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu,

Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, św. Bracie Albercie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 
15/16

Modlitwa o zachowanie Bożych przykazań

Łaskawy Boże, Zbawicielu wszystkich ludzi,
Ty w swej świętej dobroci sprawiłeś,
że ks. Jerzy Popiełuszko, Twój wierny sługa, kapłan,
gorliwie głosił Królestwo Boże,
królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju,
aż do męczeńskiej śmierci.

Spraw, abyśmy wpatrując się w jego apostolski zapał,
rozpromieniali się miłością ku Tobie
i z gorliwością zachowywali Boże przykazania
oraz abyśmy dostąpili chwały wiecznej w Twoim Królestwie,
gdzie żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym,
przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 
16/16

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.

Amen.