2 / 5
Modlitwa przed posiłkiem nr 2
Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje, które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy, abyśmy Cię chwalili. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.
+

© Shutterstock