3 / 5
Modlitwa przed posiłkiem nr 3
Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen.
+

© SHUTTERSTOCK